2-12- طبقه‌بندی سیگنال ECG با بهره گیری از خواص مورفولوژی

در این پژوهش یک روش جهت کلاس‌بندی ضربان از یک مجموعه داده بزرگ با آموزش شبکه عصبی و بهره گیری از موجک و ویژگی‌های زمان‌بندی ارائه داده اند. آنها دریافتند که مقیاس چهارم از تبدیل ویولت دوتایی با ویولت مرتبه دوم همراه با نرخ فاصله قبل و بعد از R-R در فرق نرمال و PVC دیگر ضربان‌ها بسیار مؤثر می باشد]17[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق در مورد شناسایی پارامترهای اسکرمبلرهای خطی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده