روش­های محاسباتی زمانی رایج شدند که حافظه­های کامپیوتری ارزان و در دسترس قرار گرفت. روش­های برنامه­ریزی ریاضی، تکنیک­های تکراری برای بیشینه­سازی (کمینه­سازی) تابع هدف یا متغیرهای تصمیم بکار می­طریقه. مقادیر متغیرهای تصمیم بایستی یک سری از قیود را نیز ارضاء کنند. برای جایابی بهینه­ی خازن، تابع هدف و مکان­ها، ظرفیت­ها، تعداد خازن­ها، ولتاژ شینه و جریان متغیرهای تصمیمی­اند که بایستی همگی به عنوان قیود مساله ارضاء شوند. روش­های برنامه­ریزی ریاضی، امکان بهره گیری از توابع هزینه برای مساله جایابی بهینه­ی خازن را به صورت استادانه­ای فراهم می­آورد. توابع هدف، تمامی قیود ولتاژ و بارگذاری، اندازه­های مجزای خازن و مکان­های فیزیکی گره­ها را می­تواند در بر بگیرد. با بهره گیری از روش­های برنامه­ریزی ریاضی، مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن را می­توان به صورت زیر فرمول­بندی نمود:

 

(2-2)

که در آن،

KLΔL، صرفه­جوئی هزینه­ای که می­تواند شامل کاهش­های تلفات توان پیک و انرژی و ظرفیت آزاد شده باشد

KC، هزینه­های نصب خازن­ها

ΔV، تغییر ولتاژ ناشی از نصب خازنی که بایستی از ماکزیمم مقدار آن (ΔVMAX) تجاوز نکند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق درباره:بررسی اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها