مدولاسیون دیجیتال به عنوان حرکت نوید بخشی برای ارسال مقاوم در برابر کانال شناخته شده می باشد. در مخابرات دیجیتال عموما انواع مدولاسیون MFSK، MASK و MPSK و مدولاسیون MQAM بهره گیری می­گردد. نوع مدولاسیون وابسته به تغییر فرکانس پیغام، دامنه پیغام و فاز پیغام می باشد. در سیستم­های جدید ارتباطی، بیشتر این مدولاسیون‌های دیجیتال به صورت M تایی[1]، بهره گیری می شوند]6[. برای یک مدولاسیون M تایی، k بیت در کنار هم قرار می‌گیرند( ) و یک سمبل را تشکیل می‌دهند. (شکل موج عمومی این مدولاسیون‌ها در پیوست آمده می باشد). در شکل 2-1، چیدمان بعضی از این سیگنال ها نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی