پایان نامه ارشد تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

1-روش محاسبات میدان نظیر روش های عددی اجزاء محدود، تفاضلات متناهی و روش مدار معادل مغناطیسی. در همه ی این روش ها، نیاز به اطلاع کامل از تمام مشخصات طراحی ماشین می باشد که ممکن می باشد تمامی این اطلاعات در دسترس بهره گیری کننده نباشد.

2- مدل سازی به صورت مدارهای معادل فشرده. در این روش مدل ریاضی ماشین با بهره گیری از تئوری مدارهای تزویج شده به دست می آید که منجر به معادلات دیفرانسیل معمولی می گردد. تحلیل ماشین های الکتریکی بر اساس این مدل ها حجم محاسباتی بسیار کمتری نسبت به تحلیل ماشین بر اساس محاسبات میدان دارد. روش های تحلیل در حوزه ی زمان یا فضای حقیقی و تبدیل های ریاضی نیز در حقیقت ماشین را به صورت مدارهای معادل فشرده مدل می کنند.

روش تئوری جامع ماشین های الکتریکی مانند تبدیلات ریاضی می باشد. در تبدیل های ریاضی، پارامترهای ماشین در فضای حقیقی با ماتریس های انتقال به فضای مجازی منتقل می شوند. این انتقال ها در بعضی حالات شکلی ساده تر به خود می گیرند. پس حل معادلات در آن حوزه آسان تر خواهد گردید. پس از به دست آوردن پارامترهای ماشین در فضای جدید با عکس انتقال انجام شده پارامترهای ماشین در حوزه ی زمان حاصل می گردند. در مورد بعضی ماشین ها در شرایط متقارن و با قبول بعضی تقریب ها مدل ساده ای به دست می آید و به راحتی توسط تبدیل های ریاضی مناسب به مجموعه ی ساده تری از معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل می گردد. مدل حالت همیشگی ماشین از این معادلات استخراج می گردد. بهره گیری از تبدیلات ریاضی در تحلیل ماشین های الکتریکی باعث کاهش قابل ملاحظه ای در حجم محاسبات شبیه سازی می گردد. به مقصود این که مدل ماشین به واقعیت نزدیک تر باشد بایستی اثراتی زیرا اشباع هسته، شکل و نوع شیارها، تورب میله ها، جریان های بین میله ای و شرایط انواع خطاهای مختلف در آن مقصود گردد. مدل سازی دقیق ماشین های الکتریکی با بهره گیری از تبدیلات ریاضی در بسیاری از موردها غیر ممکن می باشد. روش های تحلیلی که از تبدیلات ریاضی بهره گیری می کنند، با قبول فرضیات زیادی عملاً قادر به تحلیل دقیق ماشین های الکتریکی به ویژه در شرایط خطا نیستند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد