(10.4)

با دارا بودن یک وضعیت شناخته شده از وسیله نقلیه، به مقصود بدست آوردن وضعیت بعد از سوییچ حالت، این فرضیه را بایستی در نظر داشت که شتاب اعمال شده بر روی وسیله نقلیه بایستی شناخته شده باشد و همچنین این شتاب معمولاً به عنوان یک ثابت در یک بازه زمانی خاص و یا در یک بازه ی مکانی خاص در نظر گرفته می گردد. به مقصود بالا بردن سطح دقت محاسبات، بازه زمانی یا بازه مکانی، به قدر کافی کوچک نگه داشته می گردد. شتاب اعمالی بر روی وسیله نقلیه از مقاومت غیر خطی، شیب و نیروی کششی مربوط به تجهیزات تراکشن ناشی می گردد. شکل2.4 یک مدل ساده‌ای از یک سوییچ وضعیت را بین دو وضعیت وسیله نقلیه نشان می‌دهد. به علت شتاب مثبت ثابت در پریود، سرعت از ‌ به  و مسافت از به  تغیر خواهد نمود. اگر شتاب لحظه ای بوده و به عنوان یک ثابت در پریود بعدی(مدل‌سازی مبنای زمان) یا بازه مکانی بعدی (مدل‌سازی مبنای مکانی) در نظر گرفته گردد، وضعیت بعدی منتجه از وضعیت اولیه به دست می آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده