در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهای تجدید ساختار یافته برق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
به مقصود مطالعه تاثیر بازارهای خدمات جانبی و انرژی در یکدیگر، دو بازار خدمات جانبی رزرو گرم و خدمات جانبی توان راکتیو مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته اند و تاثیر اجرای آنها در بازار پیشروی انرژی مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه تاثیر بازار رزرو چرخان در بازار انرژی، مدل بازار پیشروی انرژی مورد بهره گیری بوده که مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار dc در شبکه بوده و برای دوره زمانی روز آتی نیازهای انرژی شبکه را برآورده می سازد. برای تامین رزرو مورد نیاز شبکه، دو ساختار کلی مورد توجه قرار گرفته می باشد. ساختار اول که بر پایه ساختار سنتی تامین رزرو می باشد، یکی از بزرگترین واحدهای شبکه را مسئول تامین رزرو مورد نیاز شبکه می کند. ساختار دوم که مدلی بر پایه بازار می باشد، رزرو مورد نیاز شبکه را توسط بازارهای همزمان یا غیر همزمان انرزی و بر اساس پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در بازار انرژی و رزرو، تسویه می کند. در بازار همزمان، انرژی و رزرو به صورت همزمان تسویه می شوند در حالی که در بازار غیر همزمان، آغاز بازار انرژی اجرا شده و پس از تعیین ظرفیت پذیرفته شده بازیگران در بازار انرژی، واحدهایی که ظرفیت فروخته نشده دارند اقدام به شرکت و ارائه قیمت در بازار رزرو می نمایند و بازار رزرو جداگانه ای اجرا شده و رزرو پذیرفته شده هر واحد تعیین می گردد.
در مطالعه تاثیر بازار توان راکتیو در بازار انرژی، مدل بازار پیشروی انرژی مورد بهره گیری مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار ac در شبکه بوده و برای دوره زمانی ساعت آتی نیازهای انرژی شبکه را برآورده می کند. برای تامین توان راکتیو مورد نیاز شبکه، دو ساختار وضع قانون اجباری برای تامین بار راکتیو شبکه و اجرای بازار توان راکتیو برای تامین بار راکتیو شبکه مورد توجه قرار گرفته می باشد. مطالعه ها در این بخش بدین ترتیب می باشد که در آغاز ضمن اجرای بازارهای انرژی و خدمات جانبی، اندیس های اقتصادی شبکه مورد مطالعه قرار می گیرند. در ادامه ضمن انتخاب سناریوهای زمان حقیقی محتمل، نظیر افزایش بار از اندازه مورد پیش بینی یا خروج یک خط، کیفیت بهره برداری از شبکه با و بدون بهره گیری از بازارهای خدمات جانبی مورد مطالعه قرار می گیرد.
مقدمه
چندی می باشد که بازارهای مخلتف برای مبادله انرژی الکتریکی، خدمات انتقال و خدمات جانبی مرتبط با انرژی نظیر رزرو انرژی الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشه و کنار دنیا رواج پیدا کرده می باشد. مقصود از شکل گیری بازار، به وجود آمدن ساز و کاری برای خرید برق از تولید کنندگان این کالا از طریق برگزاری مناقصه و فروش آن به خریداران – درصورت وجود- از طریق مزایده یا برقراری
محیطی برای حراج آزاد برق می باشد. وقوع چنین روندی در زمینه کالای برق باعث تغییر ات اساسی در ساختار برنامه ریزی، بهره برداری و تصمیم سازی در زمینه صنعت برق شده می باشد.
شکل گیری هر یک از این بازارها با هدفی خاص بوده و منحصر به هر منطقه می باشد اما دلیلی که به گونه عمده در شکل گیری بازارهای مختلف قابل نظاره می باشد، کمبودها و نواقصی می باشد که درگیر مسئله تامین انرژی بوده می باشد. کمبودهایی که مانند آنها می توان به نقص سرمایه گذاری های بخش خصوصی، نبود راهکاری مناسب جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی، چالش های سیاسی، فرهنگی
و منطقه ای در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های بلند مدت شبکه و عدم شفافیت در طریقه مالی انرژی الکتریکی از سرمایه گذاری تا تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده های نهایی تصریح نمود. پس شکل گیری بازارهای مختلف در هر کجای دنیا با هدف برطرف کردن این نواقص و سایر نواقص موجود در سیستم بهره برداری سنتی مد نظر قرار گرفت.
هدف
در این مطالعه این تاثیرات اجرای بازارهای رزرو در بازار انرژی در دو قسمت تاثیرات فنی و تاثیرات اقتصادی تقسیم شده می باشد. تاثیرات فنی عبارتند از تغییرات به وجود آمده در شرایط بهره برداری شبکه و پارامترهای مرتبط با بهره برداری کوتاه مدت یا بلند مدت شبکه . تاثیرات اقتصادی به دسته ای از پارامترهای اقتصادی بهره برداری از شبکه اطلاق می گردد که ا ز اصول اقتصادی حاکم، رفتار بازیگران و عملکرد بازار تاثیر می گیرند. مورد هایی نظیر قیمت محصول یا سود شرکت کنندگان در بازار یا قدرت بالقوه بازار برای یک یا چند تولید کننده خاص، سه نمونه بارز از مشخصات اقتصادی هر بازار می باشد. آن چیز که که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته می باشد، مطالعه اثر متقابل بازارهای مختلف انرژی و خدمات جانبی در شرایط فنی و اقتصادی به وجود آمده در سیستم قدرت می باشد. در این مطالعه ساختارهای مختلف بازارهای انرژی و خدمات جانبی مورد مطالعه قرار می گیرند و با بهره گیری از پارامترهای فنی و اقتصادی ذکر گردیده، به مقایسه
تاثیر متقابل بازارها در نتایج فنی و اقتصادی پرداخته می گردد.
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت به حداقل رسانی تلفات انرژی

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید