پایان نامه ارشد برق در مورد کنترل کننده فازی نوع 2

 

گرچه تا  اوایل دو دهه گذشته مدل کردن بسیاری از سیستم­های موجود در طبیعت امکان‏پذیر بود،اما توانایی توصیف ریاضی بعضی سیستم­های همراه با ابهام (عدم قطعیت) و یا سیستم­های انسانی وجود نداشت. با در نظر داشتن اینکه مدل بسیاری از سیستم­های موجود در طبیعت، همراه با ابهام می باشد، کنترل کننده­های فازی[1] که بر پایه سیستم­های منطق فازی ساخته می­شوند، بهترین گزینه برای ارائه یک کنترل کننده مناسب می­باشند. این کنترل کننده­ها بر‏اساس قوانین اگر-آنگاه (IF-Then) پایه ریزی شده و ورودی را به عنوان یک ورودی فازی، فازی سازی نموده و به قوانین خود اعمال می­کنند. سپس قوانین فازی را با استنباط فازی حل نموده و خروجی فازی­ نهایی را، با روشهای غیر فازی ساز، قطعی می­کنند. روش غیرفازی سازی در حقیقت تبدیل یک مقدار فازی به مقدار قطعی می باشد. مانند شناخته شده ترین این روشها می توان به روش مرکز ثقل تصریح نمود.

[1]Fuzzy controllers

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد