پایان نامه ارشد برق در مورد معادله بولتزمن

s اتصال­های درون صفحه­ای را تشکیل می­دهد، در حالی­که اتصال­های π، از نوع اتصال­های بیرون صفحه­ای می باشد که هیچ­گونه برخوردی با هسته ندارند. اتصال­های s در گرافین و نانولوله­های کربنی خصوصیت­های مکانیکی قوی را ایجاد می­کنند. به­عبارت دیگر رسانایی الکترون به­گونه گسترده از طریق اتصال­های π می باشد. با در نظر داشتن­شکل (‏1‑1) می­توان به­این خصوصیت پی برد. همان­گونه که دیده می­گردد هیچ­گونه صفری[1]‌ در اوربیتال­های اتصال π نیست، الکترون­ها آزادانه اطراف شبکه حرکت می­کنند که اصطلاحا غیرمحلی شده[2] گفته می­شوند و یک شبکه متصل تشکیل می­دهند که چگونگی­ی رسانایی گرافین و نانولوله­های کربنی را تبیین می­دهد [1].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: