روش بخش­بندی و استخراج بطن راست و چپ، با بهره گیری از نرم­افزار MATLAB 2010 a پیاده­سازی شده می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی روش­های ارائه شده از تصاویر MRI پشت سر هم که خصوصیات آن­ها در قسمت 4-2 آورده گردید، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

روش پیشنهادی بر روی داده­های تبیین داده شده در جدول 4-1 الف و جدول 4-2 ب پیاده­سازی گردید. همانطور که در فصل 3 گفته گردید روش ارائه شده در این پژوهش یک روش خودکار بر اساس ترکیب روش PSO و روش پیمایش تصادفی می­باشد. در روش سنتی پیمایش تصادفی گذاشتن نقاط بصورت دستی و با دخالت کاربر می­باشد، اما در روش ارائه شده برچسب گذاری نقاط به صورت خودکار انجام می­گردد، در این روش بطن چپ و راست بخش­بندی می­گردد اما تصویر بدست آمده در این مرحله مطلوب نبوده و نیاز به اصلاحات و مطالعه بیشتری دارد، پس با انتخاب نقاط برچسب دار توسط روش PSO و ساختار­های عملیاتی، تصویر را آماده پردازش دیگری می­کنیم. روش PSO یک روش پارامتری می باشد، پس احتیاج می باشد که مقادیر پارامترها به گونه­ای تعیین گردد که نتیجه سریع­تر همگرا گردد (جدول 3). وزن­های شناختی ، اجتماعی و حرکتی بر اساس محاسبات انجام شده در چندین کار که تمرکز آنها روی تجزیه تحلیل همگرایی بوده می باشد انتخاب شده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته برق استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب