نوسانات فرکانس شبکه را در دو حالت مورد مطالعه قرار  می دهیم که نتیجه آن به تبیین زیر می باشد .حالت اول بدون ذخیره ساز باتری می باشد و شاهد نوسانات قابل ملاحظه ای در فرکانس سیستم می باشیم که سبب کاهش کیفیت توان  می گردد ، همین امر بهره گیری از سیستم ذخیره ساز را الزامی می گرداند . حالت دوم از ذخیره ساز باتری بهره گیری شده می باشد ، که کاهش چشمگیری در این نوسانات را به دنبال دارد.

 

شکل  4-6: مقایسه فرکانس با وارد شدن واحد تولید بادی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری

-8-4نمودار تابش خورشیدی

تابش خورشید به عنوان یکی از پارامترهای اصلی به مقصود تعییین  نقطه حداکثر توان خروجی سلول خورشیدی می باشد،پس از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . مقدار تابش سیستم فتو ولتائیک مورد نظر  اندازه گیری شده و در شکل (  5-1) نشان داده شده می باشد.

شکل4-7: نمودار تابش خورشید[46]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم