یکی از پارامترهای اصلی طراحی دیگ بازیاب بدون مشعل انتخاب بهینه نقطه تنگنا می باشد.این نقطه، اختلاف بین دمای دود خروجی از اواپراتورودمای آب اشباع در فشار درام می باشد .اگر اختلاف دما دراین نقطه زیاد باشد،انرژی کمتری از دود جذب می گردد وبالعکس کم بودن این اختلاف ،نشان دهنده جذب انرژی بیشتر از دود وبیشتر بودن سطح حرارتی اواپراتور خواهد بود.

درحالت ایده ال نقطه تنگنا صـــفر می باشد. یعنی سطح حرارتی اواپراتور به سمـــت بینهایت میـل می کند . نقطه تنگــنای بهینه بر اسـاس آنـــالیز اقتصادی ،میِــــزان عمــــر اجــزای  دیگ (life-cycle costing analysis)محاسـبه می گردد.جدول (1-7) مبنای لازم را برای تعیین نقطه تنگنا در شروع محا سبات طراحی ارائه می دهد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب