با در نظر داشتن روابط (3-6) و (3-7)، پخش تاخیر متوسط و RMS در واقع تاخیر مربوط به هر مولفه ی چند مسیره را متناسب با توان آن وزن دهی می کند به گونه ای که مولفه های ضعیفتر کانال چند مسیره اثر کمتری نسبت به مولفه های قویتر در پخش تاخیر کانال داشته باشند. این امر به خصوص در سیستم های مخابراتی نظیر OFDM که پخش تاخیر کانال به عنوان یک پارامتر طراحی تاثیر گذار در آن ها مورد بهره گیری قرار می گیرد، از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. تاخیر زمانی  که برای ،  باشد، می تواند تقریبا پخش تاخیر کانال را مشخص کند و این مقدار معمولا به صورت مضرب صحیحی از پخش تاخیر RMS در نظر گرفته می گردد ( ).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید