پایان نامه ارشد برق تولید همزمان برق وحرارت

توجه اجمالی به انواع سیستمهای بازیافت حرارتی برپایه توربین گاز نشان می دهد که مهمترین رکن سیکل های تولید همزمان برق وحرارت (CHP) ، دیگ بازیاب حرارت از دود توربین گازی می باشد . زیرا طراحی آن اولاً دستیابی به حداکثرحرارت قابل بازیافت وجلوگیری ازاتلاف انرژی حرارتی محصولات احتراق را عملی می سازد ، ثانیاً این طراحی بایستی با در نظر داشتن تأمین کمیت وکیفیت بخار (یا آب گرم مورد نیاز به عنوان مثال برای چیلرهای جذبی) صورت پذیرد .

دراینجا آغاز کلیات مربوط به انواع مختلف دیگهای بازیاب مورد کاربرد در این طرح بطور اختصار اظهار شده ، سپس براساس دوجنبه اساسی فوق ، مبانی انتخاب انواع مربوطه تبیین داده می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: