عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

اسناد مربوط به کارهای خطرناک

همچنین سازمان بین المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان آور به تصویب رسانده می باشد. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره [1]13 و توصیه نامه شماره 4[2] که طی آن به دولت ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از 18 سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب هست را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده اند مانند کنوانسیون های شماره [3][4]90 و [5]20؛ بر اساس کنوانسیون شماره 6 مصوب سال 1919، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال در مدت شب در موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع می شود. کمیته کار کودک کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره 182 مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک [6]را به تصویب رسانده می باشد. طبق ماده 2 این کنوانسیون مقصود از کودک کسی می باشد که به سن 18 سال نرسیده باشد و طبق ماده 1 این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و موثر برای تامین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به اقدام آورند.

بند هفتم: کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی) [7]

 کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در ژوئن 2011، کنوانسیونی راجع به کار مناسب برای مستخدمان خانگی و توصیه نامه مکمل آن [8]را تصویب کرده می باشد. این اولین باری می باشد که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را منحصرا به این گروه خاص از کارگران اختصاص داده می باشد. در این سند جدید ارزش اقتصادی و اجتماعی مستخدمان خانگی به شدت مورد تاکید قرار گرفته می باشد و درخواست شده که این دسته از کارگران مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند. 

   در خصوص اسناد منطقه ای می توان به این موارد اشاره کرد: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک[9] (1990) که اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک می باشد. کنوانسیون اروپایی در خصوص اعمال حقوق کودک[10] (1996)، منشور آفریقایی حقوق بشر[11] (1981) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[12] ( پیمان San Jose).

 

نتیجه گیری

 

کار کودک اغلب به عنوان کاری تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن مضر می باشد.

کودکان انواع خاصی از کار ها را انجام می دهند که دارای مشکلات و سبک زندگی مشابهی می باشند، کار کودک اغلب به بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید، مستخدمین خانگی و غیره تقسیم می شود. عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده کار کودک می شوند، مانند این عوامل می توانیم به بافت و فرهنگ خانواده، فقر، فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات، فقدان مدارس کم هزینه و
توجه ها و معیارهای اجتماعی اشاره کرد.

   جنبه های روانی، فیزیولوژیکی و آناتومی در شرایط اجتماعی اقتصادی مختلف مولفه های سلامتی هستند که نیاز به توجه فوری مخصوصا در ارتباط با رشد، اختلالات اسکلتی ماهیچه ای، مسمومیت و مرگ های زودهنگام دارند. کودکان به علت رشد اسکلتی سریع، رشد اندام ها و بافت ها، نیاز بیشتر به غذا و استراحت، میزان جذب بالاتر مواد شیمیایی، قامت کوتاه تر و تحمل کمتر گرما به علت جنبه های فیزیولوژیکی و ایمنی شناسی بیش از افراد بزرگسال در معرض خطر قرار دارند. با در نظر داشتن این  ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت محو کار کودکان برجسته تر می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد