• فازی سازی مقادیر ورودی
  • ارزش گذاری قوانین فازی
  • جمع بندی خروجی قوانین
  • کاهش درجه (در فازی نوع 2)
  • غیرفازی سازی[2]

مرحله اول شامل گرفتن مقادیر مشخص ورودی و تعیین درجه عضویت هر کدام از ورودی­ها در مجموعه­های فازی می­باشد. در مرحله 2 ورودی­های فازی شده دریافت گردیده و آن­ها را به قوانین فازی اعمال می­کنیم. اگر قوانین فازی دارای چندین فرض باشند از عملگرهای فازی “و” ویا “یا”‏ی فازی بهره گیری می­کنیم. در مرحله 3 جمع بندی بین خروجی قوانین صورت گرفته و یک مقدار نهایی فازی به دست می­آید. مرحله 4 شامل اقدام غیرفازی سازی می­باشد.البته در صورتیکه فازی 2 داشته باشیم قبل از غیر فازی بایستی اقدام کاهش درجه را انجام دهیم که از نظر سیستمی وجه فرق دو نوع فازی می باشد.اگر چه پاسخ نهایی در مرحله 3 بدست می­آید اما خروجی نهایی برای اعمال به سیستم بایستی قطعی و مشخص باشد. فرآیند تبدیل خروجی فازی به خروجی قطعی و مشخص را غیرفازی سازی گویند.

[1]Mamdani fuzzy controller

[2]Defuzzification

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق با موضوع تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک