ساختار سیستم های تولید توان خورشیدی را به شیوه های مختلفی می توان پیاده سازی نمود. به گونه کلی ، این ساختار ها مطابق شکل ( 23-3) قابل نمایش می باشد . این ساختار به سه بخش پانل خورشیدی ، مبدلبهکنترل و ردیاب نقطه حداکثر توان قابل تقسیم می باشد.

شکل3-24:بلوک دیاگرام سیستم تولید توان خورشیدی

31-5--مبدلبه

انواع مختلفی از مبدل های مبدلبه هست، اما به علت پایین بودن ولتاژ خروجی سلول خورشیدی به گونه معمول از مبدل افزاینده  ولتاژ ، در ساختار سیستم تولید توان خورشیدی بهره گیری می گردد. علت بهره گیری از مبدل افزاینده علاوه بر افزایش ولتاژخروجی سیستم، متغیر بودن مقاومت ورودی مبدل با تغییرسیکل کاری سیگنالاعمالی می باشد. این ویژگی مبدل این قابلیت را می دهد که با تغییر سیکل کاری بتوان ولتاژنقطه کار سلول خورشیدی را عوض کرد[56].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی