مزیت تابع هزینه تعریف شده این می باشد که مسأله کالیبراسیون آرایه یک پاسخ تحلیلی ساده دارد اگر که ما ارتباط 249-2 را به ازای تمام  ها مینیمم نکنیم بلکه مقدار  را تنها به ازای دو المانی حساب کنیم که مقدار خطا برای این دو المان مساوی صفر فرض گردد. این بدین معنا  می باشد که در این حالت مسأله پاسخ ساده ای دارد. اگر ما از این فرض بهره گیری بکنیم که المان ها بایستی از یکدیگر ماکزیمم فاصله را داشته باشند یک نتیجه بهتری به دست می آوریم که به شکل زیر می باشد:

با شروع از ماتریس که ساختار وندرموند آن مختل شده می باشد الگوریتم کالیبراسیون را به شکل زیر تعریف می کنیم:

1-  در آغاز ماتریس  را محاسبه می کنیم  که این کار با بهره گیری از ریشه گرفتن از معادله به ازای  مقادیر  انجام می گردد.

واضح می باشد که ریشه گرفتن از این معادله یکتا نمی باشد. برای غلبه بر این مشکل بایستی زاویه  به اندازه کافی فشرده(متراکم) انتخاب گردد به گونه ای که پرش فاز  بتواند حذف گردد و تابع اختلاف فاز المان های مرزی به ازای مقادیر مختلف از زاویه  هموار باشد. پس از انجام اقدام هموار کردن،  به شکل زیر می باشد:

برای مینیمم کردن تابع هزینه کالیبراسیون جفتی بر روی  که به شکل زیر می باشد داریم:

 

که  در آن  مقدار جبران خطای گین و فاز  المان ام به ازای مقادیر مختلف می باشد. البته همان گونه که قبلا اظهار گردید فرض می کنیم که المان های مرزی و  را می دانیم و مقادیر آنها ثابت می باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته برق الگوریتم ژنتیک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده