برخلاف آرایه های موجبری شکاف دار رزونانسی، این نوع آرایه های موج رونده از شرایط ایجاد رزونانس و یا امواج ایستان در موجبر پرهیز می‏کنند و به خاطر خاصیت موج روندگی این آرایه ها دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشند. شکاف‏های آرایه‏های موج رونده به اندازه مقداری بیشتر یا کمتر از نصف طول موج موجبر نسبت به یکدیگر فاصله دارند. اما مشابه با حالت آرایه‏های رزونانسی، در این مورد نیز از شکاف‏های رزونانسی بهره گیری می‏گردد تا عملکرد آرایه از لحاظ پهنای باند فرکانسی افزایش یابد. یک بار تطبیق در انتهای موجبر قرار داده می‏گردد تا از ایجاد بیم ثانویه ناشی از امواج برگشتی جلوگیری نماید. همچنین کوشش‏های زیادی بایستی صورت پذیرد تا از انعکاس از هر شکاف و انعکاس از Terminationجلوگیری به اقدام آید.

فاصله میان شکاف‏ها، نزدیک و نه برابر با نصف طول موج موجبری انتخاب می‏گردد تا انعکاس توانی که از هر شکاف انجام می شود به صورت هم فاز در ورودی جمع نشوند. این امر باعث می گردد که اختلاف فازی کمتر یا بیشتر از 180- درجه بین شکاف ها مستقر گردد. از طرفی پلاریته شکاف‏های مجاور بایستی عکس یکدیگر باشدکه منجر به 180 درجه اختلاف فاز دیگر بین شکاف ها می گردد.[1] این دو مسئله باعث می گردد که در نهایت اختلاف فازی کمتر یا بیشتر از صفر(360) درجه بین شکاف ها مستقر گردد و باعث می گردد بیم اصلی به زاویه ای که مقداری با زاویه broadside اختلاف دارد تصریح کند. برای مثال شکاف‏های طولی موازی در طرفین خط وسط موجبر به صورت یک در میان قرار می‏گیرند و یا شکاف‏های موازی روی دیواره کناری با زاویه‏های مثبت و منفی نسبت به خط عمود بر دیواره قرار می‏گیرند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق در مورد سوییچ مسیریابی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده