پایان نامه ارشد:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

  • نوسان‌ساز هارتلی

نوسان‌ساز هارتلی از طریق ایجاد مسیر فیدبک با بهره گیری از سلف­ها و موازی کردن خازن تانک ایجاد می­گردد. ساختار یک نوسان‌ساز هارتلی در شکل (2-16) نشان داده شده می باشد. در این ساختار همانند آن چیز که در نوسان‌ساز کولپیتس تصریح گردید، با اعمال ورودی و محاسبه­ تابع تبدیل از ورودی و خروجی فرکانس نوسان محاسبه می­گردد. در اینجا فقط نتایج نهایی ذکر می­گردد.

  •                                                    
  • شماتیک نوسان‌ساز هارتلی

که R مقاومت موازی و Leq سلف معادل تانک می‌باشد که برابر L1+L2 می باشد. ساختارهای کولپیتس و هارتلی معرفی شده بدلیل خروجی تک­سر در برابر منابع نویز مد مشترک مانند نویز منبع تغذیه و بستر[1] حساسیت زیادی دارند. پس امروزه بیشتر از ساختارهای تفاضلی ضربدری نوسان‌سازهای LC بهره گیری می­گردد که در بخش بعد به توصیف آن پرداخته شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: