کاهش اندازه روغن از طریق نشت در تانک، شرایط بسیار خطرناکی را در ترانسفورماتور ایجاد می­کند که خود به دلیل افزایش حرارت می­تواند ­باشد. بر اثر قوس­هایی که در درون ترانسفورماتور­ها رخ می­دهد روغن موجود در ترانسفورماتور به گاز­های آتش­زا و انفجاری مانند استیلن[1] و هیدروژن[2] تجزیه شده که. به دلیل عدم تراکم پذیری روغن ترانسفورماتور، فشار در تانک­ترانسفورماتور افزایش یافته و تانک به آرامی با افزایش حجم گاز­ها، منبسط خواهد گردید تا آن جا که فشار در درون تانک از حد قابل تحمل بیشترشده و آغاز تانک تغییر شکل داده و سپس منفجر می­گردد.

1-1-1-     خطا­های مربوط به هسته

هرگاه عایق هسته دچار نقص گردد جریان فوکو در ورقه­های هسته به راه می­افتد و در نتیجه افزایش حرارت را به دنبال خواهد داشت. این جریان­ها باعث افزایش تلفات هسته و درنهایت منجر یه افزایش گرما خواهد گردید اما تغییر قابل توجهی در جریان ورودی ایجاد نمی­کند و در نتیجه با حفاظت عادی نمی­توان آن را تشخیص داد. البته با افزایش حرارت در هسته و بالطبع در تانک، روغن به گاز­هایی تجزیه شده و این گازها وارد کنسرواتور[1] شده و زمینه را برای عملکرد رله مکانیکی ایجاد می­کند.

[1] – conservator

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:بررسی اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها