همانند فصول قبل، کلیه­ی شبیه سازی­ها در آزمایشگاه عددی بر مبنای روش FDTD کد نویسی شده­اند. فضای محاسبات به ابعاد  با پله­ی مکانی یکنواخت  در راستای x و y مشبک شده می باشد.  و شرایط مرزی در چهار طرف فضای محاسباتی از نوع CPML پیاده سازی گشته تا هیچ انعکاسی از آن به وجود نیاید. ضخامت لایه­ی CPML نیز  می­باشد.

در این بخش برای مسأله­ی تصویربرداری از پشت دیوار هندسه­ی شکل 4-1 را در نظر می­گیریم. به مقصود ساخت یک دیوار با ضخامت 10cm و طول 190cm در راستای y، آجر­های توپر استاندارد با ابعاد  بهره گیری شده می باشد.

بر اساس اندازه­گیری عملی گزارش شده در ]50[ برای این آجر در طیف فرکانس کاری ما  و ضریب هدایت  بدست می­آید. 7 آنتن دو بعدی dipole (راستای z) با آرایش خطی و با فاصله­ی  از هم و در 20cm پشت دیوار به عنوان TRA قرار گرفته شده­اند. در مثال اول امواج انتشاری در مد  توسط FDTD کد نویسی شده­اند. دو استوانه­ی PEC در مکان­های  و  به ترتیب با شعاع­های  و  در آن سوی دیوار تعریف گشته که در ادامه به آن­ها پرداخته خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی