بمنظور طراحی ماشین های الکتریکی با تلفات و اغتشاش کمتر و مشخصه مطلوب تر، لازم می باشد تأثیر هر پارامتری در عملکرد ماشین، مورد مطالعه قرار گرفته و طرح بهینه انتخاب گردد. بنابراین نیاز می باشد اثراتی زیرا اشباع هسته، شکل، نوع و تعداد شیارها، چگونگی ی سیم بندی ها، شرایط بروز خطا، بار گذاری و مسایل دیگر بر عملکرد ماشین، مورد مطالعه قرار گیرد. پس به ابزار و روش های پر قدرتی نیاز می باشد تا تمام این موردها را مطالعه نمود.

در شبیه سازی هایی که تاکنون با بهره گیری از تابع سیم پیچ انجام شده از اشباع دندانه ها صرف نظر شده می باشد. در صورتی که چگالی فوران مغناطیسی خصوصاً در حالات گذرا در نواحی دندانه و شیار بسیار زیاد می باشد و در این نواحی، هسته به اشباع می رود. اگر اشباع در این نواحی در نظر گرفته نشود و هسته ایده آل فرض گردد، چگالی فورانی که به دست می آید، از چگالی فوران اشباع بسیار بیشتر می باشد. در شرایط گذرا، چگالی فوران به چندین برابر چگالی فوران اشباع می رسد. در نتیجه، اندوکتانس هایی که به دست می آید و از مقدار واقعی بسیار بیشترند که این خود منجر به افزایش خطا در شبیه سازی می گردد.

اهمیت در نظر گرفتن اثر اشباع برای مدل سازی و تشخیص انواع خطا بسیار بیشتر می باشد. زیرا دقت روش تشخیص خطا در ماشین های الکتریکی به دقت مدل و روشی که جهت شبیه سازی بهره گیری شده بستگی دارد. از نظر توجیه فنی و اقتصادی، مناسب ترین روش جهت تشخیص خطا، روش واکاوی جریان استاتور می باشد [32]. با خطی فرض کردن هسته در مدل سازی، مؤلفه های فرکانسی که به خاطر اشباع در طیف جریان استاتور القا می گردد، در سیگنال شبیه سازی شده دیده نمی گردد و طیف سیگنال شبیه سازی شده با سیگنال واقعی تفاوت دارد. پس، پیاده سازی سیستم های تشخیص خطا بدون در نظر گرفتن اثر اشباع در مدل سازی دارای خطا می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان پایان‌نامه ارشد مهندسی برق -قدرت فرمت ورد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده