شاید طبیعی ترین روش تخمین DOA ترکیب خروجی تمام المان ها به گونه منسجم می باشد با این فرض که یک منبع در یک  فرضی قرار می دهیم  و توانی که از آن نتیجه می گردد را اندازه می گیریم. پس از آن FOV بطور اجمالی مطالعه می گردد و قله ها در تخمین طیف فضایی توان به عنوان تخمین های DOA در نظر گرفته می شوند. ترکیب منسجم آن همان  (یک فیلتر منطبق [1]فضایی) می باشد وتوان متوسط آن به شکل زیر می باشد:

برای یک آرایه ULA بردار های انتشار شکل زیر را به خود می گیرند:

که در آن زاویه الکتریکی نامیده می گردد. در اینجا شماره موج [2] وc همان سرعت انتشار و فاصله داخلی المان ها می باشد.DOA  همان زاویه  می باشدکه نسبت به زاویه پهنی اندازه گرفته می گردد. پس معادله 89-2 در این حالت پریودگرامی[3] به طول M می باشد که بر روی N نمونه از مشاهدات متوسط گیری شده می باشد. این روش فقط نیاز به Q عدد از بلندترین قله ها در طیف یک بعدی دارد و از لحاظ بار محاسباتی مناسب می باشد. اما شکل دهی پرتو عیب روش های دیگری را که براساس فوریه اقدام می کنند را تسهیم می کند که این عیب ها شامل قدرت تفکیک محدود و پوشانده شدن[4] میسر سیگنال های ضعیف می باشد. برای آرایه ULA یک منبع سیگنال پهنای  را نسبت به گلبرگ اصلی [5]به وجود می آورد که همان قدرت تفکیک فوریه کلاسیک می باشد و یک گلبرگ فرعی که به گونه ماکزیمم در حدود dB13 در زیر گلبرگ اصلی قرار دارد. این گلبرگ های فرعی را می توان توسط پنجره گذاری[6] کاهش داد اما بهایی که برای این کار می پردازیم قدرت تفکیک ضعیف تر می باشد. این قدرت تفکیک می تواند در سناریو ها[7] با مقادیر بالای SNR توسط شکل دهی پرتو به صورت وفقی[8] بهبود بیابد. اما این روش های شکل دهی پرتو در حالت کلی ناتوان هستند از این که بتوانند از مدل اطلاعات ورودی بهره برداری کنند و تخمین های درستی را هنگامی که  باشد به دست بیاورند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق تعیین ظرفیت راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده