۲-۱-۳ – ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

سبک زندگی الگوی فعالیت‌های داوطلبانه روزمره زندگی می باشد که تاثیر مهمی‌ بر فعالیت سلامت فرد داشته واز عوامل جمعیت شناختی،محیطی واجتماعی نشات می‌ گیرد، بنابر پیش بینی سازمان جهانی بهداشت ۷۰-۸۰ درصد از میزان مرگ ومیرهای کشورهای توسعه یافته و۴۰-۵۰ درصد ازمرگ ومیر‌های کشورهای در حال توسعه به علت بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی می‌ باشد. نوجوانی دوره ای بحرانی برای گسترش چاقی واضافه وزن می‌ باشد که با مرگ ومیر در بزرگسالان ارتباط دارد افزایش شیوع چاقی در نوجوانان نتیجه عدم تعادل بین انرژی دریافتی وهزینه‌های انرژی دارد (مارسیا، [۱]۲۰۰۹).

در گزارشی  که توسط  مرکز کنترل بیماری‌های قلب وعروق سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۸اعلام شد کشور ایران از نظر شیوع بالای چاقی دوران نوجوانی یکی از هفت کشور اول جهان می‌ باشد که علت آن تغییر سبک زندگی به خصوص خوردن مواد غذایی با چربی وشکر بالا ومصرف کم فیبر ورژیم غذایی به همراه کاهش فعالیت‌های فیزیکی در این گروه می‌ باشد (غفاری، ۱۳۸۸).

منطبق با مطالعه‌های به اقدام  آمده توسط سازمان ملی جوانان نیز ۵۱درصد از نوجوانان مورد مطالعه، سبک زندگی مناسبی نداشته اند.سنین نوجوانی همراه با تغییرات سریع الگوهای رفتاری می باشد این تغییرات نوجوان را در معرض گسترش رفتارهای پر خطر بهداشتی  از قبیل عدم تحرک ،عادات تغذیه ای نامناسب ،مصرف سیگار و الکل قرار می‌ دهد که تاثیر آن تا سال ها بعد حتی تا آخر عمر باقی می‌ ماند ودر مفهوم جدید سلامتی افراد در مقابل سلامت خود مسئول بوده وباید سبک زندگی سالمی‌ رابرای خود برگزینند تحقق این امر در گرو برنامه‌های ارتقای سلامتی می‌باشند (فتحی،۱۳۹۲).

[۱] .Marcia

 

 متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید