اصطلاح محوشدگی سریع[1] یا کند [2]مربوط به نرخی می باشد که اندازه و فاز سیگنال توسط کانال تغییر می­کند. همدوسی زمانی معیاری می باشد برای حداقل زمان لازم، تا تغییر اندازه کانال نسبت به حالت قبلی خود نا­همبسته گردد. به اظهار دیگر حداکثر زمان لازم برای اینکه اندازه فعلی پاسخ ضربه کانال به مقدار قبلش وابسته باشد همدوسی زمانی نامیده می­گردد. محوشدگی کند زمانی به وجود می­آید که همدوسی زمانی کانال از تاخیر کانال بیشتر باشد. در این شرایط اندازه و فاز تغییریافته‌ی کانال در هر بازه زمانی مورد بهره گیری[3] را می­توان ثابت فرض نمود. محوشدگی کند می­تواند متأثر از اثر سایه[4] باشد که در آن یک مانع بزرگ مانند تپه یا ساختمان بزرگ، مانع دریافت سیگنال ارسالی اصلی در گیرنده باشد. تغییرات اندازه در حالت سایه را معمولاً با توزیع لگ­ نرمال با انحراف معیار لگاریتم تضعیف مسیر، نمایش می­دهند. زمانی که همدوسی کانال از تاخیر کانال کمتر باشد؛ محوشدگی سریع به وجود می­آید. در این حالت در بازه زمانی یک سمبل نیز شرایط کانال ثابت نخواهد ماند و تغییر خواهد نمود. با در نظر داشتن اینکه فرکانس حامل سیگنال تغییر می­کند، اندازه دامنه تفاوت خواهد نمود. پهنای باند همدوسی، فاصله فرکانسی بین دو سیگنال را که محوشدگی ناهمبسته­ای را تجربه می­کنند؛ نشان می­دهد. یکی از مزیت­های محوشدگی سریع این می باشد که با در نظر داشتن تغییرات زیاد کانال در دوره تناوب سمبل، گیرنده می­تواند از مزایای دایورسیتی زمانی بهره گیری کند تا احتمال خطای سیستم را کاهش دهد و خود را در برابر محوشدگی‌های عمیق ایمن­تر نماید. پارامتر همدوسی زمانی را می­توان براساس گستردگی داپلر (که متأثر از حرکت اجسام در کانال می باشد) محاسبه نمود. در حالت کلی همدوسی زمانی را می­توان براساس ارتباط­ی تقریبی زیر محاسبه نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده