2-7-1 اثرات محیط تصادفی گسسته

برای مطالعه عملکرد معکوس زمانی در محیط­های با پراکندگی چندگانه، محیطی را با دو دیواره­ی [1]PEC در نظر می­گیریم. دیوارهای PEC امواج را به TRA هدایت می­کنند. از آنجایی که TRA به عنوان یک آیینه برای تمرکز سیگنال­های معکوس شده­ی  زمانی در محل منبع به کار می­رود، چند مسیری سبب

(الف)                                                                           (ب)

شکل 2-6 مشتق اول پالس BH در: الف- حوزه­ی زمان، ب- حوزه­ی فرکانس.

تداخل سازنده تنها در نقطه­ی تمرکز می­گردد. پس همانطور که در شکل2-7 دیده می­گردد، در محیط­های ناهمگن تمرکز بهتری نسبت به محیط­های همگن هست. در واقع در حالتی که محیط دارای دیوارهای PEC می­باشد هم دامنه­ی تمرکز افزایش یافته و هم نقطه­ی کانونی نسبت به محیط همگن کوچکتر شده می باشد.

2-7-2 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول

آغاز اثرات واریانس محیط تصادفی بر روی خواص تمرکز سیگنال­های معکوس زمانی شده در قطبش  مطالعه می­گردد. واریانس از  تا  تغییر می­کند در حالی که طول همبستگی ثابت و برابر  در نظر گرفته شده می باشد. همانطور که در شکل 2-8 دیده می­گردد با افزایش واریانس دامنه­ی تمرکز افزایش می­یابد. علّت این امر این می باشد که افزایش واریانس چند مسیری را افزایش می­دهد. در تکنیک TR، چند مسیری منجر به تداخل سازنده تنها در نقطه­ی تمرکز می­گردد که مزدوج فاز کامل همدوس هست.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد در مورد تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده