پایان نامه:بررسی سلول جدید ارائه شده از دیدگاه تاخیر در خواندن و نوشتن

5-2- پیشنهادات

یکی از نکاتی که درطراحی معماری و ساختمان مدارات دیجیتال دارای اهمیت میباشد کاهش سربار مساحتی و فضای اشغال شده توسط ترانزیستورهای تشکیل دهنده می­باشد.

با در نظر داشتن این نکته که معماری که دراین پژوهش ارائه شده می باشد نسبت به طرح بهبود یافته 2 ترانزیستور اضافه شده می باشد این امر سبب ایجاد یک سربار مساحتی می­گردد اما با در نظر داشتن این نکته که اولویت اصلی در مدارهای دیجیتالی که در سیستم های قابل حمل که از باتری های قابل شارژ بهره می­گیرند مصرف توان می باشد کاهش مصرف توان به عنوان نکته اصلی در طراحی در نظر گرفته شده می باشد اما این نکته که کاهش ابعاد ترانزیستورها و ارائه معماری که به گونه همزمان بتواند هم سبب کاهش جریان نشتی و هم کم شدن سربار مساحتی را شامل گردد می تواند به عنوان یک پیشنهاد در طراحی های آینده برای سلول های حافظه گیت قابل برنامه ریزی میدانی مطرح گردد.علاوه بر موردها ذکر گردیده کاهش ابعاد ترانزیستورها نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش سربار مساحتی در نظر گرفته گردد که در جای قابل بحث و مطالعه می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد