یک روش خیلی طبیعی دیگر برای تخمین پارامترها روش حداقل مربعات LS[1] می باشد. به بیانی دیگر این روش کوشش می کند تا پارامترهایی که بیشترین تطبیق با مشاهدات در روش حداقل مربعات دارند را پیدا بکنند.  اگر مدل زیر را با پارامترهای مجهول برای  و S در نظر بگیریم :

ماتریسی می باشد که ستون های آن بردارهای هدایت سیگنال می باشند و  سیگنال و  نویز می باشد. در این شرایط تخمینگر LS به شکل زیر تدوین و فرموله می گردد:

که در آن بیانگر نرم فروبنیوسی می باشد. ارتباط بالا معمولاNLLSنامیده می گردد زیرا پارامترهای DOA به گونه غیر خطی در آن (تابع معیار) وارد می شوند. در نظر داریم که این روش مشابه  روش ML[2]می باشد اگر امواج سیگنال به عنوان پارامترهای مشخص [3]مجهول در نظر گرفته بشوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده