این مدل­ها از هنگام معرفی توسط  kass[40] بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. وی کانتورهای فعال یا اسنک­ها[1]را معرفی نمود. این کانتورها بدلیل انعطاف پذیریشان بطور گسترده­ای در بخش­بندی پزشکی مورد بهره گیری قرار گرفته­اند [41]. این تکنیک اطلاعات سطح شیء و کنترل صافی منحنی را فراهم می­کند. این عملکرد انرژی با انجام معادلات اویلر- لاگرانژ در معادله PDE، کاهش می­یابد [42]. کاربرد این مدل­ها بطور گسترده­ای در بخش­بندی حفره­ها بکار رفته می باشد [43،44]. در بیشتر مطالعات، ترم­های منظم چندان تغییر نمی­کند و اغلب مبتنی بر انحنا می باشد. مسائل مربوط به بخش­بندی حفره­ها با بهره گیری از این مدل­ها اکثراً مربوط به طراحی ترم می­باشد. GVF (جریان ناقل گرادیانت) بطور گسترده­ای مورد بهره گیری می باشد [45،11،19]. GVF که آغاز جهت کشیدن کانتورها درون حفره­ها شی مورد نظر طراحی گردید، کارایی را افزایش داده می باشد. دیگر ترم­های انرژی معرفی شده [47،46]، که حاوی انتشار جفت شده کانتورهای اپی­کاردیال و اندکاردیال که GVF ها را ترکیب می­کند می­باشد. موقعیت­های نسبی اندوکاردیوم و اپی­کاردیوم درون پروسه محدود می­شوند. بمنظور اطمینان از صافی حدفاصل، یک مدل شکلی پارمتریک (دایره، بیضوی و نواری) امکان ارائه فشرده و تسهیل فرمول­بندی انرژی را مهیا می­سازد. توجه کنید که مرحله اول کانتور که یک مرحله اعمال مورفولوژی ریاضی [48] یا الگوریتم EM [49] انجام گردد.

[1] – Snak

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق شبکه های LTE