پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

ادبیات در ایران از دکتر ذبیح ا… صفا و سبک شناسی بهار از محمد تقی بهار.

برای نمونه مدرس تبریزی در ریحانه الادب سی و پنج کتاب برای ملاحسین نام می­برد که بعضی از آن­ها تکراری هستند به این شکل که گاه یک کتاب که نام­های مختلف داشته، مدرس تبریزی آن­ها را در شماره­های جداگانه­ای بر شمرده و هم­چنین «تفسیر قرآن » را به عنوان یکی از آثارکاشفی در شماره­ی 14 ذکر کرده که منظورش همه­ی تفاسیر نوشته شده توسط او بوده که  تحت شماره­های دیگر، نام خاص آن تفاسیر را نیز آورده می باشد پس وقتی که با دقت، آثار واعظ کاشفی در ریحانه الادب را مطالعه کنیم به این نتیجه می­رسیم تعداد کتاب­های نام برده شده برای او در اینجا بدون تکرار عنوان­ها به بیست و چهار عدد می­رسد(نک: مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32- 29).

آن چیز که در پی می­آید معرفی اجمالی آثار و تألیفات حسین بن علی کاشفی می باشد:

2-1-4-1-آیینه­ی اسکندری یا جام جم: این کتاب شامل 8 جدول و 20 دایره می باشد در زمینه­ی استخراج مطلوب، شاید مقصود از استخراج مطلوب چیزی شبیه فال گرفتن و مشخص شدن نیت­ها باشد، گاه به آن «جام جم» نیز گفته می­شود(امین، 1406ه.ش، ج6، ص123؛ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج1 ، ص50؛ همو، طبقات اعلام الشیعه، بی تا، ص69؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 29).

2-1-4-2-اخلاق محسنی یا جواهر الاسرار: اثری می باشد در موضوع وعظ و ادب و اخلاق که در سال 900 هـ .ق، به نام محسن میرزا یا ابوالمحسن فرزند سلطان حسین بایقرا نوشته شده می باشد(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج5 ، ص 316؛ امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ شوشتری، 1365ه.ش، ص 548؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص217؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31 و29؛ صفا، 1383، ج 4 ، ص 525؛ بهار، سبک شناسی، ص 384 ).

2-1-4-3- اسرار قاسمی: این کتاب در مورد سحر، طلسم، کیمیا و سایر علوم غریبه می باشد(اسماعیل پاشا،

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر