پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4

میزان درآمد: میزان پول یا معادل پولی که فرد در طول ماه به دست می­آورد. درآمد پاسخگویان در قالب شش گروه درآمدی سنجیده شده می باشد.

شغل: مقصود مجموعه فعالیت­هایی می باشد که توسط فرد برای گذراندن معیشت خانوار انجام می­گیرد که هم شامل کارهای فکری می باشد و هم غیرفکری. شغل یا پیشه مجموعه کارهایی می باشد محدود، مستمر و مشخص که برای بدست آوردن سود، مزد یا حقوق معینی انجام می­گیرد و به وسیله آن­ها معاش و گذران زندگی و یا تجمع سرمایه امکان می­پذیرد. وضعیت اشتغال پاسخگویان در قالب یک سوال باز سنجیده شده می باشد.

تفاوت سنی زوجین: مقصود ما این می باشد که اختلاف سنی زن و شوهر به هنگام ازدواج چند سال بوده می باشد. این متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده ‌شده می باشد.

ارزش­های دینی: ارزش­ها به طور کلی به عقایدی که افراد یا گروه­های انسانی در مورد آن چه که مطلوب، مناسب، خوب یا بد می باشد دارند و به آن­ها ارج می­نهند گفته می­شود. یکی از این ارزش­ها، ارزش­های دینی می‌باشد (گیدنز، 792:1388). برای سنجش متغیر ارزش­های دینی از طیف لیکرت که شش گویه را در برمی‌گرفت استفاده نموده­ایم و مجموع نمرات افراد بر حسب پاسخی که به گویه­های مذکور داده­اند نشانگر بالا یا پایین بودن ارزش­های دینی افراد پاسخگو می باشد.

ترجیح جنسی: به معنای این که فرد مورد نظر برای بچه­دار شدن تا چه اندازه یک جنس را به جنس دیگر (پسر یا دختر) ترجیح می­دهد. این متغیر در قالب یک سوال باز سنجیده شده می باشد.

طبقه اجتماعی: طبق نظر بروس کوئن[1] طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق می­شود که به لحاظ داشتن ارزش­های مشترک، منزلت اجتماعی معین، فعالیت­های دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر دارایی­های شخصی و نیز آداب معاشرت، با دیگر بخش­های همسان جامعه متفاوت باشد (کوئن، 1391: 296 ). طبقه اجتماعی در 5 سطح از پایین تا بالا درجه بندی شده می باشد.

رسانه­های جمعی: مقصود از این متغیر میزان استفاده­ای می باشد که فرد از وسایل ارتباط جمعی هم­زیرا تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره، کتاب، مجله- روزنامه و…. دارد و به وسیله یک طیف پنج قسمتی از خیلی زیاد تا اصلا در سطح ترتیبی سنجیده می­شود.

سهولت دسترسی به وسایل: مقصود این می باشد که دسترسی آسان فرد به وسایل جلوگیری چه اندازه بر تمایل او به برنامه­های تنظیم خانواده اثرگذار می باشد.

[1] . Bruce Cowan

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده