پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

جلوگیری مدرن در 6 کشور آفریقایی را مورد مطالعه قرار می­دهد. داده­ها از طریق DHS جمع­آوری شده می باشد و از تکنیک چند سطحی برای تعیین فاکتورهای که تغییرات جغرافیایی در استفاده از وسایل جلوگیری مدرن دارد مطالعه می­کند. یافته­های این پژوهش نشان داده که بین فاکتورهای اجتماعی و استفاده از وسایل جلوگیری مدرن، ارتباط معنی­داری هست. یافته­های این پژوهش نشان داده که عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بر روی استفاده زنان از وسایل جلوگیری مدرن از بارداری تاثیر دارد.

کولومگا[1] (2006) در تحقیقی تحت عنوان “روابط زوجین، قدرت و استفاده از وسایل جلوگیری در بورکینافاسو، شرق آفریقا” تاثیر روابط زوجین و اقتدار در خانواده را بر روی وسایل جلوگیری می‌سنجد. داده‌های این پژوهش از اطلاعات DHS سال 2003 جمع­آوری شده می باشد. تعداد نمونه این پژوهش 9537 زوج ازدواج کرده بوده. متغیر مستقل، روابط زوجین و قدرت می باشد. متغیر وابسته وسایل جلوگیری می باشد و تاثیر سن، آموزش، تعداد بچه­های زنده به دنیا آمده، ثروت و نوع ازدواج بر روی این وسایل مطالعه شده می باشد. این پژوهش نشان داده که آموزش، محل سکونت، ثروت و مذهب بر روابط زوجین تاثیر دارد و این بر روی استفاده از وسایل جلوگیری تاثیر می­گذارد به علاوه داده­ها نشان داده که روابط زوجین و قدرت در خانواده

[1]. Kolomegah

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده