پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

شود. این موارد نشان دهنده دوگانگی در شناخت­ عقیده­ی کاشفی می باشد.

از آنجایی که در کتاب­های تراجم شیعه همانند: اعیان الشیعه­ی سید محسن امین و طبقات اعلام الشیعه­ی آقا بزرگ تهرانی که به توضیح احوال علمای شیعه پرداخته می­شود،  نام حسین بن علی کاشفی هست چنین نتیجه گیری می­شود که آن­ها واعظ کاشفی را از شیعیان دانسته و توضیح حال اورا ذکر کرده­اند. بر این اساس بحث در این زمینه را به گفته­ی مدرس تبریزی پیوند می دهیم که می­گوید: «قضاوت در این موضوع در صورت لزوم موکول به کتب مبسوطه­ی مربوطه می باشد»(مدرس تبریزی،1369ه.ش، ج 5، ص 29).

2-1-3- ابعاد علمی واعظ کاشفی

ملاحسین کاشفی سبزواری از دانشمندان پرکار قرن نهم هجری در ایران به حساب می­آید و از نظر علمی در زمان خویش، بی­مانند بوده وی از همان عصر به جامع العلوم بودن و آشنایی بر علوم مختلف مشهور شده می باشد، شهرت علمی این شخصیت تنها منحصر به آن زمان­ها یعنی قرن­های نهم و دهم هجری نیست بلکه امروزه نیز هم از جهت آثار گوناگون بر جای مانده از او و هم از نظر به کارگیری نثر فارسی به شیوه­ای زیبا در کتاب­هایش که گاه آهنگین و همراه با سجع و آمیخته با اشعار فارسی و عربی و سایر زیبایی­های ادبی می باشد، شناخته شده و مشهور گشته می باشد.

بر اساس شواهد تاریخی و کتاب­های تراجم، ابعاد علمی کاشفی بسیار مورد توجه قرار گرفته و نویسندگان در یادکرد، از او به این بعد شخصیت وی نیز اشاره می­کنند. غیاث الدین خواند میر تاریخ نویس معاصر کاشفی، در تاریخ حبیب السیر می­نویسد: «در علم نجوم و انشاء بی مثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز با امثال و اقران دعوی برابری می­نمود و به آواز خوش و صوت دلکش به امر وعظ و نصیحت می پرداخت… »(خواند میر، 1362ه.ش، ج 4 ، ص 345).

ملاحسین با وجود همه­ی آگاهی­های علمی و تسلطش در ریاضیات، نجوم، تفسیر، حدیث، عرفان و علوم غریبه مانند: جفر، تکسیر، اعداد و بسیاری علوم دیگر، به واعظ مشهور بوده؛ وی جلسه­های وعظ و خطابه و

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر