پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

عوامل سازمانی: هر سازمان دارای هدف­های خاص خرید، سیاست­ها، رویه­ها، ساختارهای سازمانی و سیستم­ها می باشد. عوامل فردی خرید مدیران نیز تأثیر مهمی در خرید­های سازمانی دارد.

عوامل فردی: هر مدیر خرید دارای ویژگی­هایی می باشد، انگیزه­های شخصی، پنداشت، سلیقه و اولویت و… تحت­تاثیر عواملی زیرا سن، درآمد، میزان تحصیلات، پست سازمانی، شخصیت و توجه نسبت به ریسک و فرهنگ قرار می گیرد. گذشته از این، مدیران خرید، بدون تردید در خرید دارای شیوه­های متفاوتی هستند.  در مجموع خرید سازمانی یک فرآیند تصمیم­گیری می باشد که به آن وسیله سازمانهای رسمی نیاز به کالا و خدمات را تعیین می­کنند و سپس محصولات و عرضه­کنندگان مختلف را شناسایی و ارزیابی و از بین آنها یک یا چند محصول و عرضه­کننده را انتخاب می­نمایند. بازار تجاری از سازمانهایی تشکیل می­شود که کالاها و خدمات خریداری می­کنند و آنها را برای تولید کالا و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می­دهند.  (کاتلر, 1383, ص. 226-202)

 

  • معرفی خدمات مالی و ویژگی­های آن

در تعریفی کلی یک خدمت عبارت می باشد از هر اقدام یا عملکردی که یک گروه می­تواند برای گروه دیگر انجام

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری