در این مطالعه الگوریتم مورد بهره گیری همان الگوریتم نشان داده شده در شکل (2-3) می‏باشد. بار هر باس در ساعت اول دقیقاً همانند جدول (2-3) و در ساعات دوم و سوم به ترتیب 90 و 85 درصد مقدار ذکر گردیده در آن جدول خواهد بود. با در نظر داشتن اندازه باری که برای هر باس از این شبکه در هر ساعت در نظر گرفته شده، وضعیت قرارگیری واحدها که در جدول (2-12) آورده شده می باشد. مجموعاً 9 حادثه در بازه زمانی مورد مطالعه به عنوان حوادث وخیم انتخاب شده بوسیله برنامه انتخاب حوادث (حوادث در نظر گرفته شده در اینجا شامل همان حوادث مطالعه قبل می باشد که در هر سه ساعت امکان وقوع آنها هست و منجر به فعال شدن قیود پخش بار DC می‏شوند) در نظر گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مشخصات خطوط، ترانسفورماتورها و واحدهای شبکه، با اجرای برنامه امنیتی بکارگیری واحدها، با فرمولاسیون پیشنهادی، نتایج در جداول (2-11) تا (2-16) آورده شده و با نتایج مرجع [41] مقایسه گردیده می باشد.

جداول (2-12) تا (2-16) به ترتیب نشان­دهنده وضعیت روشن و خاموش بودن واحدهای تولید، مقدار توان تولیدی واحدها،  رزرو بالارونده سمت تولید برای هر واحد، رزرو پایین رونده سمت تولید برای هر واحد و رزرو بالارونده سمت مصرف برای هر باس می باشد. همانند مطالعه موردی اول در اینجا هم پیشنهاد هیچ یک از مصرف کنندگان برای فروش رزرو پایین رونده پذیرفته نشده و اندازه قطع بار در هر باس نیز صفر می باشد. بهره گیری از هردو روش تقریباً به نتایج یکسانی برای وضعیت روشن و خاموش­بودن واحدها منجر می‏گردد (به غیر از واحد2 که در ساعت1 روشن شده) که در جدول (2-12) آورده شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-دانلود پایان نامه برق

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده