دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش مخابرات

عنوان:

طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:

رادارهای ردگیر در سناریوی دفاعی پدافند هوایی نقشی کلیدی بر عهده دارند. روشهای مختلفی به علت دقت بالا، استخراج 1 برای ردگیری اهداف مهاجم هست که از میان آنها روش تکپالس اطلاعات مکانی هدف به وسیلهی یک پالس واحد و بعضی ویژگیهای منحصر به فرد دیگر، بهطور خاص مورد توجه و بهره گیری قرار گرفته می باشد. از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، آشکارسازی را انجام می دهند، به خاطر مزایای خاص مدارهای دیجیتال بر آنالوگ، مانند دقت و پایداری بالا، عدم تغییر پارامترها در اثر شرایط محیطی، انعطافپذیری و حجم و وزن کمتر و …، به سرعت در حال جایگزینی گیرندههای آنالوگ میباشد. در این پروژه، طراحی یک گیرندهی دیجیتال برای یک رادار ردگیر تکپالس که از سیگنال IF نمونه برداری می کند، مورد مطالعه قرار میگیرد و پارامترهای لازم برای ردگیری را استخراج میشود.

مقدمه:

اهمیت رادار ردگیر در سیستمهای دفاعی و نیز در کاربردهای فراوان غیرنظامی امروزه بر کسی پوشیده نیست. رادارهای ردگیر با استخراج پیوسته دقیق مکان هدف، امکان تعیین خط سیر هدف، سرعت آن و پیشبینی مکان بعدی آن را نیز فراهم میکنند. از میان روشهای ردگیری راداری، روش تکپالس به دلیل قابلیت ویژه که در متن این رساله تفصیل بحث شدهاند و از همه مهمتر دقت بالای ردگیری، جایگزین روشهای دیگر گردیده می باشد و تقریباً همهی سیستمهای ردگیری راداری جدید مجهز به این تکنیک میباشند. این رادارها در زمان گذشته به گونه کامل با قطعات آنالوگ ساخته میشدهاند. با پیشرفت فنآوری مدارهای دیجیتال خصوصاً ورود مبدلهای آنالوگ به دیجیتال سریع و دقیق و نیز پردازشگرهای سیگنال و پیشرفت تئوری پردازش دیجیتال، رویکرد به سیستمهای دیجیتال به ویژه 1 دیجیتال بلادرنگ پردازشگرهای دیجیتال روزافزون شده می باشد. دلیل عمدهی این امر، دقت، پایداری، انعطافپذیری و ساختار فشردهی مدارهای دیجیتال در مقایسه با مدارهای آنالوگ میباشد. در این رساله، یک رادار ردگیر تکپالس با پارامترهای واقعی توصیف شده و سپس یک گیرندهی دیجیتال با نمونهبرداری از سیگنال دریافتی در مرحلهی فرکانس میانی و پردازش نمونه ها، طراحی گردیده می باشد. این رساله شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول، سیستمهای راداری بهطور کلی معرفی شدهاند و طرز کار یک رادار عمومی تبیین داده شده می باشد. در فصل دوم، انواع روشهای ردگیری به ترتیب تکامل تبیین داده شده و طرز کار هر سیستم و مزایا و معایب آن مشخص گردیده می باشد. در فصل سوم، روش ردگیری تکپالس به عنوان روش برتر توصیف شده و گیرندهی آن و انواع مختلف پردازشگرهای آن مطالعه گردیده و در نهایت یک روش برای پردازش سیگنالهای دیجیتال انتخاب شده می باشد. در فصل چهارم روش طراحی یک گیرندهی دیجیتال و بلوکهای قبل از مبدل آنالوگ به دیجیتال، مانند تقویت کننده، فیلتر و AGC، تبیین داده شده و با در نظر داشتن ویژگیهای سیگنال IF، تعداد بیت، فرکانس نمونه برداری و سایر پارامترهای مبدل انتخاب گردیده می باشد. در ضمن روش پردازش سیگنال به مقصود استخراج پارامترهای لازم برای ردگیری بحث شده می باشد. انجام این پروژه گرچه با کوشش فراوان و در مدت زمان نسبتاً زیاد و با مطالعات گسترده ای انجام گرفته، اما قطعاً دارای نقایص و محدودیت هایی می باشد و میتوان آن را به عنوان قدم اول از یک راه طولانی تلقی نمود. به امید گامهای آینده و آیندهای درخشان برای کشور اسلامی مان.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I

تعداد صفحه :97

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید