الگوریتم SECC[1] [60] یک پروتکل خود سازمان­دهنده در شبکه­های حسگر بی­­سیم می­باشد، در این الگوریتم با بهره گیری از ضریب نسبت[2] هر گره که از طریق نسبت انرژی گره و میانگین فاصله گره با همسایگانش، چگالی خوشه که از طریق تقسیم تعداد گره­های موجود در خوشه تقستم بر ضریب نسبت گره­ها و در نهایت انرژی آگاه خوشه­ها که با بهره گیری از مجموع انرژی گره­ها و انرژی همسایگانشان بدست می­آید، به تشکیل خوشه­های متعادل مسیریابی می­پردازد. بعد از شروع به کار شبکه با انجام ارسال و دریافت اطلاعات توسط گره­ها، انرژی مصرفی گره­ها افزایش می­یابد. الگوریتم با آگاهی از انرژی باقیمانده گره­ها، گره­هایی که مقدار انرژی باقی­مانده کمتری از ولتاژ آستانه  دارند را به مقصود افزایش طول عمر شبکه از شبکه کنار می­گذارد و شبکه را مجدداً بر اساس پارامترهای گره (انرژی گره، فاصله و تراکم گره­ها) و پارامترهای خوشه (تراکم خوشه و سنسورهای موجود در خوشه) همانطور که در بالا گفته گردید، خوشه­بندی می­کند. این در حالی می باشد که با حذف گره با انرژی باقی­مانده پایین که به خاطر عدم توزیع مناسب ترافیک در شبکه رخ داده می باشد اطلاعات مورد نیاز شبکه نیز از بین می­طریقه. پس در نظر گرفتن یک طرفه طول عمر کافی نیست و یک الگوریتم مناسب ارائه شده علاوه بر افزایش طول عمر شبکه بایستی نیازهای برنامه­های کاربردی دیگر را نیز در نظر بگیرد.

[1] Self-organized energy conscious clustering

[2] Ratio Factor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده