دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- الکترونیک
عنوان :
کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
پرداخته ایم و قابلیتهای کاربردی این تبدیل ها به اختصار اظهار DCT در این سمینار، به معرفی تبدیل ویولت و تبدیل
شده اند.
در معرفی تبدیل ویولت، جنبه های متنوع قابلیتهای این تبدیل زیرا بسط ویولت، تحلیل زمان  فرکانسو آنالیز چند
دیدی بطور دقیق مطرح شده اند.
ویولتهای متعامد و نیمه متعامد معرفی شده اند و در بعضی موارد نظری تر، تنها به ذکر یا اختصار ای اکتفا کرده ایم.
و تشخیص الگو و تولید ویژگی و کاربرد تبدیل ویولت در بینایی JPEG در DCT در معرفی کاربردها، کاربرد تبدیل
ماشین و کاربردهای ویولت در آنالیز تصاویر مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مقدمه
معرفی عمومی این تئوری در سال 1988 توسط Daubechies صورت گرفت و موجب برانگیختن توجه بسیاری 
مهندسین و محققین به این تئوری جذاب شد که امروزه نیز شاهد آن می باشیم .
به هر شکل تئوری ویولت و کاربردهای وسیع آن در سالهای اخیر مرهون زحمات بسیاری از محققین مانند
 Vetterli,Mallat,Meyer,Grossman,Morlet و …. می باشد.
درسمینار حاضر، هدف، معرفی تئوری ویولت و ارائۀ اصول ریاضی حاکم بر این تئوری، همراه با اظهار جنبه هایی از
کاربردهای این تئوری می باشد.
فصل دوم به معرفی تئوری ویولت اختصاص دارد که به مطالعه توابع پایۀ ویولت، خواص آنالیز چند دقتی ویولت، بدست
آوردن تبدیل ویولت سیگنالها، آنالیز زمان  فرکانسبا استفاده از تبدیل ویولت، طراحی ویولتها و یک بحث تکمیلی
خواهیم پرداخت .
فصل سوم به معرفی خصوصیات کارآمد تبدیلDCT و 2 مورد از کاربردهای آن اشاره دارد.
در فصل چهارم به ارائۀ کاربردهای جالبی از ویولت در بینایی ماشین که مبتنی بر خاصیت آنالیز چند دیدی ویولتها می
باشد خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت پژوهش ارائه شده اند.
در نهایت بایستی گفت که در سمینار حاضر به جنبه هایی محدود از کاربری ویولت پرداخته ایم که بدلیل حجم بالای
مطالب و تنوع بسیار زیاد کاربری این تبدیل می باشد، همچنین با در نظر داشتن ریاضیات سنگین حاکم بر این تئوری، کوشش
شده می باشد که مطالب تا حد امکان با سادگی اظهار شوند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.