دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- الکترونیک
عنوان:
مطالعه سوئیچ های اترنت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده
با در نظر داشتن گسترش روز افزون استفاده از شبکه های کامپیوتری در کاربردهای
مختلف و با ابعاد گوناگون ، استفاده از هاب برای اتصال این شبکه ها و گسترش آنها
کابری مطلوبی ندارد . لذا در سیستم های جدید برای افزایش سرعت انتقال و
جلوگیری از تداخل و ترافیک شبکه از سویچ استفاده می شود. سوئیچ های اترنت
استفاده شده و موجب جلوگیری از تداخل و OSI ابزاری هستند که در لایه دوم مدل
افزایش سرعت انتقال دیتا می شود. در این سمینار ما پس از مطالعه اجمالی اترنت ،
عملکرد و جایگاه سوئیچ را در شبکه محلی مطالعه خواهیم کرد.

مقدمه
دنیای شبکه و انواع سوئیچ ها
سوئیچ در ادبیات شبکه های کامپیوتری عبارتست از فرآیند دریافت یک واحد داده دارای هویت
از یکی از کانالهای ورودی و هدایت آن بر روی کانال خروجی مناسب ، بنحوی که به سوی مقصد
نهایی خود نزدیک و رهنمون شود.هر ابزاری که چنین رفتاری را از خود نشان دهد بطور عام یک
سوئیچ می باشد ؛ با این دیدگاه تمام دستگاههای زیر را می توان یک ابزار سوئیچ نامید :
تکرار کننده ابزاری می باشد مخابراتی که سیگنال دیجیتال ورودی را : (Repeater ) تکرار کننده
دریافت کرده و پس از تشخیص صفر ها و یکهای آن را از نو در خروجی خود ، بصورت یک
سیگنال دیجیتال عاری از نویز و بدون تضعیف باز تولید میکند . تکرار کننده ها هیچ درکی از فریم
، بسته و حتی بایت ندارند و صرفا با مفهوم بیت و سطوح ولتاژ آشنا هستند . با تعریفی که از
را پیاده OSI تکرار کننده شد قطعا میتوان به این نتیجه رسید که تکرار کننده فقط لایه یکم از مدل
کرده می باشد و بیشتر از گیرنده / فرستنده بیت چیزی نیست . با این توصیف می توان تکرار کننده را
یک سوئیچ لایه یک ( L1 Switch) تلقی کرد.

( Hub ) هاب :  یک هاب معمولی دارای تعدادی خط ورودی می باشد که این خطوط از لحاظ
الکتریکی از درون به یکدیگر وصل شده اند . فریمی که از یک خط ورودی دریافت میشود بی قید
و شرط بر روی تمام خطوط دیگر ارسال و منتشر خواهد شد . هر گاه دو فریم همزمان بر روی
هاب ارسال شوند ، تصادم رخ خواهد داد . همان اتفاقی که بر روی کابل کواکسیال می افتد . تمام
خطوط ورودی هاب بایستی با سرعت یکسانی کار کنند . از این دیدگاه هاب تنها کاری که میکند
انتقال سیگنال ورودی بر روی باس مشترک درونی هاب می باشد و هیچ پردازش هوشمندی انجام
نمیدهد ، هاب را با اختلاف نا چیزی شبیه تکرار کننده میدانیم . بطوری که هاب بیتهای ورودی
پورتها را عینا بر روی باس مشترک تکرار و تزریق میکند .پس هاب نیز یک سوئیچ لایه یک می باشد
و از اطلاعات سرآیند فریم به هیچوجه استفاده نمیکند .
سوئیچ سخت افزاری می باشد که فریم های اطلاعات تولید شده توسط کارت : ( Switch ) سوئیچ
همان آدرس سخت ، MAC شبکه را گرفته و پس از پردازش سرآیند فریم و براساس آدرسهای
افزاری درج شده در درون کارت شبکه ، آنها را به سوی پرت خروجی مناسب هدایت میکند . از
آنجایی که هیچ ارتباط الکتریکی مستقیم و بی واسطه بین پورتهای یک سوئیچ وجود ندارد لذا این
امکان هست که هر یک از پورتها با سرعت متفاوتی کار کنند .سوئیچ در درون دارای پردازنده
می باشد و فریمهای ورودی یا خروجی را بافر میکند بدین نحو میتواند در هدایت فریمها هوشمندی
بخرج دهد و کنترل بیشتری را اعمال کند .
از آنجایی که سوئیچ ها با فریمها کار میکنند و به محتوای سر آیند آنها احتیاج دارد لذا بیتها پس از
دریافت در لایه فیزیکی بایستی تحویل سخت افزار لایه بالاتر یعنی لایه پیوند داده شوند تا
پردازشهای لازم بر روی سرآیند فریم انجام گیرد . از این دیدگاه سوئیچ ابزاریست که در لایه 2
کار میکند .
را به هم وصل میکند . شبکه ایی LAN پل ابزاری می باشد که دو. یا چند شبکه : ( Bridge ) پل
که از طریق پل به هم وصل می شوند می توانند همگون ( مثل اترنت ) و یا غیر همگون ( اترنت ،
بی سیم ، توکن رینگ یا نظایر آن ) باشند . پلها نیز شبیه سوئیچ ها بر اساس آدرسهای درج شده
می باشد . پس پل نیز ابزاری MAC در سرآیند فریمها کار میکنند و ملاک هدایت فریمها آدرس
می باشد که در لایه 2 کار میکند و می توان آن را سوئیچ لایه 2 نامید .
شکل زیر در یک فضای قیاسی عملکرد هاب ، سوئیچ و پل را تداعی می نماید.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.