در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مهندسی برق گرایش مخابرات
(M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های جدید مخابراتی برای سال های آتی در کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه اندازه در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه اندازه به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد.
بدیهی می باشد، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، پس در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می گردد، نیز لحاظ گردیده می باشد.
پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر اندازه ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. پس از محاسبه اندازه افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید.
از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، پس با در نظر داشتن اندازه ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، اندازه هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده می باشد.
همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های جدید مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز بهره گیری نمود.
1- مقدمه
در آغاز با در نظر داشتن نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این پنج سال در کشور به تفکیک در 260 شهرستان (مشتمل بر شهرها و روستاهای تابعه) محاسبه و به عنوان داده های ورودی در نظر گرفته شده و جهت محاسبه حجم سوئیچ های مورد نیاز در شبکه تلفن ثابت شهری و نیز شبکه بین شهری به مقصود ارائه سرویس، مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت.
البته از آنجا که تقسیمات کشوری هر از چند گاهی دستخوش تغییرات می باشد و تعداد استانها ، شهرستانها وشهرهای کشورتغییرمی کنند ، پس تعداد مذکور در مورد شهرستانها اکنون بیشتر شده می باشد. از سوی دیگر از دیدگاه مخابراتی این تغییرات به همان سرعت دنبال نمی گردد ، پس بعضی شهرستانها یا فرمانداریهای کوچک در قالب فرمانداریهای بزرگتر مجاور ادغام شده اند و مراکز موجود تلفن ثابت کشور در قالب 260 فرمانداری دیده شده اند.
پس ما نیزافزایش تلفن ثابت و نیز تلفن همراه یک شهرستان کوچک را (که برای تطبیق با تقسیم بندها ی مخابرات حذف شده می باشد ) به سهم افزایش تلفن ثابت و همراه شهرستان بزرگتر مورد نظر افزوده و این مجموعه را درقالب همان شهرستان بزرگتر
پردازش خواهیم نمود.
تعداد صفحه : 115
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   رشته برق - پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید