در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان
مطالعه روشهای کنترل سیستم های سوئیچ شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
سیستمهای هایبرید دسته ای از سیستمهای گسسته هستند که در عین اینکه با رویداد تحریک می شوند دارای دینامیک نیز هستند در صنعت، سیستمهایی با مشخصات سیستمهای هایبرید دیده می گردد که نمی توان آنها را به صورت یک سیستم زمان پیوسته معمولی در نظر گرفت.کاربرد سیستمهای هایبرید در کنترل سیستمهای قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازی می باشد. در طبیعت نیز سیستم هایی با این خواص دیده می شوند.
سیستم های سوئیچ شونده که دسته ای از سیستمهای هایبرید می باشند محور اصلی این سمینار می باشد. رفتار دینامیکی مورد نظرسیستم با تعداد محدودی از مدلهای دینامیکی ، که نوعا از مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل یا تفاضلی به همراه مجموعه ای از قوانین گسسته که بر این مدلها حاکم می با شند، تشکیل شده می باشد. این قوانین سوئیچینگ با عبارات منطقی یا سیستمهای رویداد گسسته و با روشهایی مثل آتوماتا ،پتری نت و… مدل می شوند.
مدلسازی سیستم کمک می کند تا رفتار آن را مطالعه نماییم. قطعا یک هدف مهم از مطالعه این سیستمها ، کنترل سیستمهایی می باشد که در صنعت وجود دارند وبه صورت سیستمهای هایبرید مدل می شوند. ما نیز در ادامه کار به مطالعه روشهای مختلف کنترلی این سیستمها مانند کنترل غیرخطی ، بهینه ، مقاوم و …. می پردازیم.
مقدمه
موضوع موردبررسی دراین سمینارکنترل سیستمهای سوئیچ شونده می باشد که این سیستمها حالت خاصی از سیستمهای هایبرید می باشند. از تعریف سیستمهای هایبرید میدانیم سیستمی می باشد که رفتار دینامیکی آن از بر هم کنش دینامیکهای گسسته و پیوسته شکل می گیرد. این گسستگی می تواند هنگام تغییر وضعیت سیستم از یک مود به مود دیگر و یا در خلال یک حالت به خصوص از آن ، به صورت پرشی ناگهانی ظاهر گردد .برای سیستم سوئیچ شونده نیز می توان چنین تعریفی را ارائه نمود، با این تفاوت که در اینجا دیگر پرش در حین یک حالت به خصوص وجود ندارد. همین تفاوت سبب گردیده کنترل این سیستمها از سیستمهای هایبرید آسانتر باشد.
درکنترل سیستمهای پیوسته اصولا دو هدف کلی مد نظر می باشد، یا می خواهیم سیستم خصوصیات عملکردی مطلوب داشته باشد یا اینکه می خواهیم آن را پایدار نماییم. پس با بهره گیری از روشهای کنترلی مختلف کوشش می کنیم که سیستم به خصوصیات مطلوب که مورد نظر ماست برسد ، اکنون در خصوص سیستمهای سوئیچ شونده نیز با در نظر داشتن این هدف به سراغ بحث کنترل می رویم تا بتوانیم با روشهای مختلف آن وچگونگی بهره گیری از این روشها برای دست یافتن به آن چیز که مطلوب می باشد آشنا شویم. روشهای مختلفی برای کنترل این سیستمها پیشنهاد شده می باشد که کنترل بهینه ، نظارتی ،غیر خطی وپیش بین از آن جمله می باشد، در ادامه به مطالعه این روشها می پردازیم.
ساختار کلی این سمینار به این شکل می باشد: آغاز با مفهوم رویدادوسیستم گسسته رویدادی آشنا می شویم ، سپس به صورت کامل در مورد سیستمهای سوئیچ شونده وانواع مختلف آن وروشهای مدلسازی آن می پردازیم ودر نهایت کنترل سیستمهای سوئیچ شونده وروشهای مختلف آن مورد مطالعه قرار گرفته وروشهای مختلف را با هم مقایسه ومزایا ومعایب آنها را بر می شماریم.
فصل اول
مفهوم رویداد و سیستم گسسته رویدادی
1-1- مقدمه
هر گاه فضای حالت سیستم به گونه طبیعی به صورت یک مجموعه گسسته توصیف گردد و تغییرات در حالتها تنها در زمانهای گسسته روی دهد ،این تغییر حالتها را رویدادو سیستم را سیستم گسسته رویدادی می نامیم . در این فصل آغاز به مطالعه خصوصیات این سیستمها پرداخته و سپس با ارائه چند مثال کوشش می نماییم به درک عمیق تری از سیستم دست یابیم.
1-2- مفهوم رویداد
رویداداز نظر شهودی مفهومی قابل درک می باشد پس تنها به مطالعه خصوصیات آن می پردازیم رویداد ممکن می باشد در نتیجه اتفاقی خاص مانند فشردن یک کلید توسط یک شخص ،اتفاقی خارج از کنترل ما که توسط طبیعت دیکته می گردد ویا برآورده شدن چندین شرط به گونه همزمان ایجاد گردد.
در اینجا رویداد با حرف e و مجموعه رویدادهایی که امکان اتفاق افتادن دارند با E نشان داده می شوند که مجموعه E مجموعه ای گسسته می باشد.
پیاده روی تصادفی مثالی مناسب از این مبحث می باشد. پیاده روی را می توان به صورت حرکت ذره ای در نظر گرفت که در هر واحد زمان در یکی از چهار جهت اصلی حرکت می کند. فرض می کنیم جهت حرکت به صورت تصادفی و مستقل از مکان فعلی انتخاب گردد. حالت سیستم تابعی از دو متغیر حالت مکانی در فضای دو بعدی در نظر گرفته می گردد که تنها مقادیر صحیح را به خود می گیرند. این به آن معنا می باشد که فضای حالت گسسته می باشد.
تعداد صفحه : 78
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید