در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مخابرات – موج

عنوان:

طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر با تغییرات 6dB برای لوب اصلی در فضا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
آنتن سهموی به علت گین و دایرکتیویته بالا کاربردهای زیادی در ارتباط رادیویی نقطه به نقطه، ارتباطات ماهواره ای، Radio Astronomy و صنایع نظامی دارد.
بهره گیری این نوع آنتن در صنایع نظامی بیشتر در جهت یابی و رادارهای نظامی می باشد.
در رادارها احتیاج به تغییر پترن آنتن می باشد تا بتوان فضا را اسکن نمود و اشیاء را در فضا ردیابی نمود برای این مقصود می توان از تغییر مکان فید آنتن های سهموی به مقصود اسکن فضا بهره گیری نمود.
کاربردهای دیگر این روش شامل، گیرندگی از چند ایستگاه ماهواره ای برای یک گیرنده با یک منعکس کننده ثابت، عکس برداری از چند بخش متفاوت از زمین برای ماهواره های هواشناسی و کاربرد دیگر جابجایی فید در تغذیه افست یک آنتن سهموی می باشد که با این روش تغذیه، اثر انسدادی فید به حداقل می رسد زیرا دیگر فید در مسیر میدان بازتابشی قرار نمی گیرد.
می دانیم که مکان بهینه فید در آنتن های سهموی نقطه ای می باشد که مرکز فاز آنتن در آن نقطه تشکیل می گردد و این نقطه به پارامترهای زیادی مثل شکل سهموی، مرکز فاز فید و خطاهایی که در هنگام ساخت آنتن به وجود می آید بستگی دارد. در حالت عمومی مکان بهینه همان نقطه کانونی سهمی می باشد، هر شعاعی که از این نقطه به سطح سهموی بتابد به صورت موج موازی با محور سهموی منعکس می گردد که این باعث ایجاد موج صفحه ای می گردد. اما وقتی مکان فید تغییر می کند شعاع های خارج شده از فید با فازهای متفاوتی به سطح سهمی برخورد می کند که این باعث می گردد موج هم صفحه تشکیل نشود. تغییرات مکانی فید روی تمام پارامترهای آنتن اعم از گین، دایرکتیویته، اثر سررفتگی، اثر انسدادی فید و پهنای باند نصف توان تاثیر دارد. در این پایان نامه می خواهیم تغییرات گین و پهنای عرض نصف توان را با تغییرات فید به دست آوریم و مکان بهینه این تغییرات را برای آنتنی با فاصله کنونی 40.5cm و قطر دهانه 90cm در فرکانس 10Ghz به دست آوریم.
در فصل اول پارامترهای عمومی آنتن مثل پترن تشعشعی، قدرت تشعشعی سطح موثر و گین آنتن مورد مطالعه قرار می گیرد.
در فصل دوم روش های عمومی تحلیل آنتن سهموی مثل روش توزیع میدان روی دهانه و روش توزیع جریان و همچنین روشی برای محاسبه مرکز فاز آنتن سهموی مورد مطالعه قرار می گیرد.
در فصل سوم انتگرال میدان الکتریکی را به دست می آوریم که در فصل های بعد روش هایی را برای حل این انتگرال معرفی می کنیم.
در فصل چهارم روش ژاکوبی بسل را برای حل انتگرال میدان الکتریکی معرفی می کنیم.
در فصل پنجم جابجایی عرضی فید را مورد مطالعه قرار داده و سطح پتزوال را تعریف می کنیم که مکان هندسی تغییرات فید را به ما می دهد.
در فصل ششم جابجایی وسیع فید از کانون را مورد مطالعه قرار می دهیم.
در فصل هفتم ضریب انحراف بیم را معرفی می کنیم و خواهیم دید زاویه تغییرات فید با چه نسبی با تغییرات لوب اصلی ارتباط دارد و جالب می باشد که در این فصل نظاره خواهیم نمود که زاویه تغییرات لوب اصلی مساوی زاویه تغییرات فید نخواهد بود.
در فصل هشتم به ارائه سری هایی خواهیم پرداخت که به وسیله این سری های همگرا انتگرال تشعشعی محاسبه می گردد.
در فصل نهم به محاسبه گین برای یک آنتن سهموی با فید افست خواهیم پرداخت.
و در فصل آخر نیز نتایج حاصل از شبیه سازی را مورد مطالعه قرار می دهیم و خواهیم دید تغییرات فید چه اثری روی گین و پهنای عرض نصف توان خواهد داشت.
مقدمه:
در طراحی آنتن ها هدف بهره بالا در جهت سیگنال پیام و بهره پایین در جهت سیگنال ناخواسته می باشد. آنتن سهموی هدف فوق را تامین می کند. آنتن سهموی به علت گین و دایرکتیویته بالا کاربردهای زیادی در ارتباط رادیویی نقطه به نقطه، ارتباطات ماهواره ای، Radio Astronomy و صنایع نظامی دارد.
روش های عمومی برای تحلیل آنتن ها روش های عددی مثل روش Finite Element و Finite Difference Time Domin و spectral time-domain و Integral Equation Method و روش های دیگر که این روش های عددی برای تحلیل آنتن سهموی در باند X بسیار پیچیده و زمان بر می باشد ما برای تحلیل آنتن سهموی از روش jacobi-bessel بهره گیری کردیم.
روش های عمومی تحلیل آنتن سهموی مثل روش توزیع میدان روی دهانه و روش توزیع جریان می باشد که به وسیله این روش ها می توان انتگرال میدان الکتریکی را به صورت فرم بسته به دست آورد. از روی این انتگرال و به وسیله روش jacobi-bessel می توان پترن دور آنتن را محاسبه نمود.
تعداد صفحه : 209
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی پخش بار احتمالاتی فازی

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق