در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

” M.SC ” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

برنامه ریزی تولید واحدهای تولید پراکنده در سیستم های قدرت هایبرید

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
با در نظر داشتن طریقه توسعه سیستمهای تولید انرژی الکتریکی و تجدید ساختار در سیستمهای قدرت و سرمایه گذاری و اقبال جوامع و بر بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر به سبب ایجاد آلودگی کمتر بهره گیری از سیستمهای ترکیبی افزایش چشمگیری داشته می باشد. پس بدلیل تغییر شرایط حاکم بر سیستمهای قدرت طریقه برنامه ریزی این سیستمها نیز تغییر نموده به نحوی که اهداف جدیدی را محقق نماید. در شرایط جدید، نه تنها کاهش هزینه انرژی الکتریکی، بلکه کاهش آلودگی نیز غیر از اهداف موردنظر می باشد.
در این پایان نامه، آغاز به معرفی سیستمهای تولید با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و مشخصات اصلی آنها که در برنامه ریزی بصورت تولید پراکنده میتوانند موثر باشند معرفی شده اند و سپس چگونگی مدلسازی سیستمهای تولید انرژی الکتریکی با بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر اظهار شده و پارامترهای هزینه و آلودگی بعنوان پارامترهای تصمیم گیری در انتخاب بهترین طرحها مطرح شده اند و مدل تحلیل پوششی داده ها بهنوان روشی جهت تصمیم گیری در انتخاب طرحهای برتر در تامین انرژی الکتریکی پیشنهاد شده که می تواند با در نظر داشتن عدم قطعیت در محیط برنامه ریزی طرح برتری که در تمامی شرایط کارایی بالایی دارد انتخاب نماید.
سپس کارایی روش فوق در مورد یک ناحیه مصرفی کوچک شامل بارهای مسکونی در منطقه ای در شمال ایران در حالت متصل به شبکه و مجزا از شبکه انجام شده و تاثیر تغییرات پارمترهای محیطی در انتخاب آلترناتیوهای برتر مورد مطالعه و بحث قرار گرفته می باشد.
مقدمه
در صنعت برق و مسئله تجدید ساختار در سیستمهای قدرت بهره گیری از انرژیهای نو مورد توجه قرار گرفته می باشد. از طرف دیگر مسئله انتقال انرژی الکتریکی و مسایل مرتبط با آن باعث شده که در بعضی موردها تولید انرژی الکتریکی در محل مصرف آن صرفه اقتصادی بیشتری داشته و مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در مورد هایی که مصرف کنندگان در مناطق دور دست قرار دارند و امکان انتقال انرژی وجود نداشته یا صرفه اقتصادی ندارد اهمیت بیشتری پیدا می کند. جنبه دیگر این مسئله بهره گیری از انواع دیگر انرژی می باشد که در کنار تولید انرژی الکتریکی تولید می شوند. یکی از مهمترین نوع این انرژیها گرماست که می تواند بصورت مجزا برای مصارف دیگر مانند مصارف خانگی بهره گیری گردد. پس بهره گیری از انرژیهای تجدید شونده در محل مصرف و تولید انرژی الکتریکی بصورت تولید پراکنده با بهره گیری از انرژیهای نو بعنوان طرحی مناسب برای تولید انرژی الکتریکی مطرح شده می باشد. اما در این طرح معضلات زیادی نیز هست. مهمترین مسئله تامین انرژی کافی برای مصرف کنندگان می باشد. همان گونه که می دانیم الگوی انرژیهای تجدید پذیر که مهمترین آنها انرژی باد و انرژی خورشیدی می باشند قابل پیش بینی نمی باشند و پس نمی توان با تکیه بر این انرژیها بار الکتریکی را تامین نمود. یکی از بهترین گزینه ها برای تامین انرژی الکتریکی بهره گیری از سیستمهای ترکیبی یا هایبرید می باشد که در آن از منابع مختلف انرژی و ذخیره کننده ها برای تامین انرژی الکتریکی بهره گیری می کنند. در این سیستمها معمولا از چندین منبع تولید انرژی الکتریکی بهره گیری می گردد که مانند آنها می توان به تولید کنندگان انرژی با سوختهای فسیلی مانند دیزل ژنراتورها و میکروتوربینها، منابع تولید انرژی با بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر مانند توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی و ذخیره کنندگان انرژی الکتریکی تصریح نمود.
فصل اول
کلیات
سیستمهای هایبرید می توانند انرژی الکتریکی را به نحو مطلوبی برای بارهای الکتریکی تامین نموده و از انرژیهای پاک و قابل دسترس و ارزان جهت تولید انرژی الکتریکی بهره گیری نمایند. اما این سیستمها دارای معایبی نیز هستند که در ذیل بدانها تصریح می گردد:
– سیستمهای هایبرید معمولا از منابع تولید انرژی الکتریکی با بهره گیری از سوختهای فسیلی بهره گیری می کنند که این مسئله باعث تولید گازهای آلوده کننده محیط زیست مانند دی اکسید کربن می گردد. پس مسئله ایجاد آلودگی در این سیستمها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
– علیرغم پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن واحدهای مبدل انرژی الکتریکی و همچنین واحدهای تولید انرژی الکتریکی با بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر، هزینه ساخت سیستمهای هایبرید به دلیل وجود این تجهیزات بسیار بالا می باشد و به همین دلیل هزینه برق تولیدی آنها نیز نسبت به هزینه برق در شبکه های الکتریکی معمول بیشتر می باشد. پس در نظر داشتن مسئله هزینه انرژی الکتریکی بسیار مهم می باشد.
– مسایل فنی دیگری نیز در این سیستمها مطرح می باشد که از آن جمله می توان به مسایل حفاظت، قابلیت اطمینان، تنظیم ولتاژ، پایداری و… تصریح نمود.
با در نظر داشتن مسایل ذکر گردیده، برنامه ریزی واحدهای تولید انرژی الکتریکی در این سیستمها متفاوت با برنامه ریزی در سیستمهای قدیمی تولید انرژی الکتریکی می باشد. بهره گیری از منابع تولید انرژی با بازدهی بالاتر، در نظر داشتن مسایل زیست محیطی و پارامترهای دیگر از قبیل عدم قطعیت در افزایش یا کاهش تقاضای انرژی در آینده، دسترس پذیری منابع انرژی و شرایط اقتصادی مانند مورد هایی می باشد که چگونگی برنامه ریزی را تحت تاثیر قرار می دهد. با در نظر داشتن اینکه یکی از مهمترین دلالیل بهره گیری از سیستمهای هایبرید در تولید انرژی الکتریکی کاهش آلودگی تولید انرژی الکتریکی و بهره گیری بیشتر از انرژیهای تجدید پذیر بعنوان انرژیهای پاک می باشد اندازه آلودگی تولید شده در این سیستمها یکی از مهمترین فاکتورهایی می باشد که بایستی در برنامه ریزی این واحدها مورد توجه قرار گیرد. مسئله دیگر مسئله هزینه انرژی الکتریکی در این سیستمها می باشد که بدلیل بهره گیری از واحدهای گرانقیمت، نسبت به هزینه انرژی الکتریکی در سیستمهای قدیمی افزایش چشم گیری دارد. پس صرف بدست آوردن طرحی که حداقل هزینه را با در نظر داشتن محدودیت های خاص فنی مد نظر قرار دهد کافی بنظر نمی رسد و جنبه های دیگری مانند آلودگی و اثرات زیست محیطی نیز بایستی بعنوان هدف در برنامه ریزی در نظر گرفته گردد. به علاوه، تاثیر پارامترهای نامشخص دیگر نیز بایستی در طریقه برنامه ریزی درنظر گرفته گردد زیرا تغییرات این پارامترها ممکن می باشد فرایند برنامه ریزی را تغییر داده و تاثیر زیادی بر روی طرح انتخاب شده داشته باشد پس طرح انتخاب شده بایستی نسبت به تغییرات پارامترهای محیطی از ثبات خوبی برخوردار باشد. بطور کلی طریقه زیر در برنامه ریزی سیستمهای هایبرید بکار گرفته میشود:
– بدست آوردن منابع با تکنولوژی های مختلف جهت تولید انرژی الکتریکی
– برآورده ساختن اهداف سیستم که شامل کاهش همزمان هزینه و اثرات محیطی می باشد
– پیش بینی شرایط آینده
– مطالعه اثر پارامترهای نامشخص بر روی تصمیم گیری نهایی
با در نظر داشتن دو مسئله مهم آلودگی و هزینه انرژی الکتریکی، هدف در برنامه ریزی این واحدها علاوه بر هزینه تولید انرژی الکتریکی مسئله آلودگی تولید شده ناشی از تولید انرژی الکتریکی نیز می باشد. بر این اساس روشهای مختلفی برای برنامه ریزی و تامین این دو هدف وجود دارند. یکی از روش های ارائه شده در این زمینه، روش تصمیم گیری چند معیاره می باشد که نه تنها نوعی بهینه سازی در سیستم م یباشد بلکه برمبنای اهداف تعیین شده، گزینه هایی را برای سیستم ارائه می دهد که با در نظر داشتن شرائط نامطمئن حاکم بر فضای برنامه ریزی و با در نظر داشتن شاخص های مختلف، گزینه های بهینه را بدست میدهد.
تعداد صفحه : 171
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید