در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده فنی مهندسی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
مطالعه مسئله در مدار آوردن نیروگاهها در سیستمهای تجدید ساختار شده با بهره گیری از نظریۀ بازی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
یکی ازمطالعات عمده دربهره برداری از سیستم های قدرت، مبحث درمدار قرارگرفتن نیروگاهها می باشد .دراین مطالعات، هدف، ارائه جدول ورود و خروج واحدها در یک بازار روزانه تا هفتگی می باشد. بهینهسازی بهره گیری شده دراین مطالعات، مجموعه بزرگی ازمسائل
اقتصادی مربو ط به هزینه سوخت، محدودیت های روشن و خاموش کردن نیروگاهها، مکانیسم سرد وگرم شدن آنها و نیزمباحث زیستی را شامل میگردد.
پس از پیدایش موضوعات تجدیدساختاردرصنعت برق، چنین بنظرمی رسد که تعریف UC نیز همانند بسیاری از تعاریف دیگرباید مجدداً مورد مطالعه قرارگیرد . دلیل تغییر این تابع هدف رقابتی شدن تولید و خصوصی سازی آن می باشد.
در این سیستم، برمبنای مقتضیات آن، هدف از اجرای UC به جای کمینه کردن هزینه ها، به حداکثر رساندن سود تولیدکنندگان میباشد.
در این پروژه کوشش برآن بوده می باشد که علاوه بر معرفی مسئله در مدارآوردن نیروگاهها UC) در سیستم های تجدید ساختار شده به بعضی از چالشها و دشواریهای حل آن نیز تصریح گردد.
در این راستا، جهت ارائه راهکاری برای حل این مسئله غامض، نظریۀ بازی معرفی شده و پیشنهاداتی جهت نحوۀ بهره گیری از آن در حل مسئله ارائه میگردد.
فصل اول به معرفی مسئله د ر مدارآوردن نیروگاهها UC) میپردازد. در این فصل علاوه بر تبیین مسئله در سیستم های کلاسیک، روش های مختلف حل آن معرفی گردیده و تاریخچهای از مراحل تکاملی حل این مسئله ارائه میگردد.
فصل دوم، تجدید ساختار در صنعت برق را مورد مطالعه قرار می دهد. در این مطالعه، آغاز مفهوم تجدید ساختار اقتصادی اجتماعی اظهار می گردد. پس از آن نهاد مدیریتی این سیستم (ISO) معرفی شده و ضمن اظهار وظایف آن، خرید و فروش انرژی الکتریکی مطالعه می گردد. در این مطالعه انواع بازارهای موجود در صنعت برق میگردند و نحوۀ خرید و فروش در آنها تبیین داده میشود. در این بین، ارتباط موضوع با مسئله UC نیز مطرح میگردد.
در فصل سوم، نظریۀ بازی معرفی شده و مفصلاً مورد مطالعه قرار می گیرد . پس از معرفی، مورد هایی از کاربرد این نظریه با ارائه مثالهایی در صنعت برق نشان داده می گردد. در این فصل بعضی از بازیها معرفی شده و تعادل نش نیز تبیین داده میشود.
فصل چهارم به ارائه مثالهایی در زمینه حل مسئله UC با بهره گیری از روش لاگرانژ در سیستم کلاسیک و تجدید ساختارشده می پردازد. در این فصل برای حل این مسئله برنامه نویسی در محیط MATLAB انجام شده می باشد . کلیه فرمولها و الگوریتم بر نامه نیز در این فصل  آورده شده اند.
فصل پنجم، درواقع نتیجه گیری از کل مبحث و برقرارکننده ارتباط بین نظریۀ بازی و حل مسئله UC در محیط تجدید ساختار می باشد. در این فصل با طرح یک مسئله در سیستم جدید، شمای ساده مدیریت بازارو تأثیر آن در تنظیم قیمت ها نشان داده می گردد . در این راستا تولیدکنندگان برای برخورداری از سود بیشتر با یکدیگر به رقابت می پردازند . لازمۀ انجام یک رقابت موفق، بهره گیری مناسب از UC و بکارگیری نظریۀ بازی در انتخاب استراتژیها می باشد.
در نهایت، تعادل نش در این بازی مورد مطالعه قرارگرفته و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی جهت بهبود حل مسئله در محیط جدید ارائه میگردد.
فصل اول
درمدارآوردن نیروگاهها
1-1- مقدمه
اغلب رفتارهای بشر از الگویی دوره ای پیروی می کنند. به همین جهت کلیه خدماتی که به گروه بزرگی از مردم سرویس ارائه میدهند بایستی این دورهای بودن را در نظرداشته باشند. صنعت برق نیز که درواقع بزرگترین سازوکار کنترلی ساخته شده دردنیا می باشد از این قاعده جدا نیست.
دراوائل راه اندازی صنعت برق ، به دلیل محدود بودن تعداد نیروگاهها نیازی به داشتن برنامهای خاص جهت در مدار آوردن نیروگاهها احساس نمی گردید. اما با گسترش صنایع و شهرها دیگر نیروگاههای موجود پاسخگوی نیاز روزافزون قدرت نبودند.
با افزایش تعداد نیروگاهها دیگر امکان آن وجود نداشت که با برنامه های ساده بتوان الگویی برای درمدارآوردن نیروگاهها به طریقی اقتصادی ارائه داد . با نگاهی به مقالات ارائه شده دراین زمینه به سادگی می توان دریافت که مهندسان برق از چند دهه گذشته برنامه های پیچیده تری را در زمینه درمدارآوردن بهینه نیروگاهها پیشنهاد نموده اند.
روشهای بسیار زیادی برای حل این مسئله بهینه سازی پیشنهاد شده می باشد که درطول متن به آنها تصریح خواهدشد.
از اوائل دهه 90 میلادی و بارشد روزافزون صنعت برق ، ناکارآمدی مالک یت های دولتی و ایجاد رکود آن در این صنعت کاملاً مشهود بود . از این رو مالکیت های دولتی و ایالتی به تدریج جای خود را به نظارت داد ند. نهایتاً این نظارت نیز منتفی گردید و مقوله ای به نام خصوصی سازی در صنعت برق رونق پیدا نمود. با بروزاین تحول، روشهای ارائه شده مورداستفاده در سیس تمهای سنتی دیگر از کارآیی لازم جهت حل این مسئله در چنین سیستمی برخوردار نبودند . با خارج شدن برنامه ریزی تولید از حیطه اختیارات دولت ها و خصوصی شدن مالکیت نیروگاهها، معضلات زیادی در زمینه تعیین قیمت برق در بازارهای مختلف و همچنین برنامه ریزی تو لید و برآورده ساختن نیازهای تأمین باربوجودآمد . برای برطرف ساختن این معضلات، نیاز به لحاظ کردن تمهیدات خاصی علاوه بر برنامه ریزیهای پیشین بود . یکی از روش های ارائه شده در این راستا بهره گیری از نظریه بازی برای حل مسئله بهینه سازی درمدارآوردن نیروگا هها درسیستم های تجدید ساختارشده میباشد. این نظریه انعطاف زیادی در برآورده ساختن قیود مسئله ایجاد کرده و با ماهیت معین نبودن بعضی ازپارامترها در مسئله سازگاری دارد.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : بررسی روش های قرار گرفتن IPروی WDM

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید