دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

انجام کارها در موعد مقرر یک اندام فریست. مطلب بسیار مهمی که در بسیاری از زمان ها فراموش می شود و اثرهای نا مطلوب بر جای می گذارد.

زمان از منابع کمیاب و بی نظیری می باشد که استفاده مؤثر و اثر بخش از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در کار و زندگی محسوب می شود (استروتون[1] ، 2001  نقل از مجیدی 1388)

استروتون اعتقاد دارد از دیدگاه فردی کسانی که قدرت زمان و چگونگی سازماندهی و استفاده از آن را می دانند بسیار موفق تر از افراد گیجی هستند که همیشه از تنگی وقت می نالند.

مدیریت زمان و بهره وری بهینه از وقت به ما امکان می دهد که خلاقیت دانشجویان را به خدمت بگیریم تا ضمن نجات از استرس های کسالت بار روزمره مدیریتی موفق اعمال کنیم در ارتباط با زمان و تعریف آن دیدگاه های نظری متفاوتی هست که به اظهار آنها می پردازیم.

دیدگاه نظری عرفا و فلاسفه:

عرفا و فلاسفه دور یک تعریفی از زمان مطرح کرده اند لازم نیست به زمان فکر کنیم و تعریفی از آن داشته باشیم. همین که آن را احساس کنیم کافی می باشد البته امروزه روی یک تعریف از زمان کار می کنند طبق این تعریف، زمان عبارت می باشد از وسیله اندازه گیری فعالیت (رحیمی 1381)

عرفا نیز به واسطه ماهیت ابزار شناختی خود یعنی دل از زبان نمادین استفاده می کنند و زمان را دارای جنبه درونی می دانند و از آن با اصطلاحاتی مانند وقت آن دم، یاد می کنند. عرفا وقت خوش عارفانه را نوعی بی دقتی و رها شدن عارف از سیطره زمان و مکان می دانند (روبرت[2] 2001)

این اسلام نیز اهمیت زمان را مورد تأیید قرار داده چنان که امام صادق (ع) می فرماید:

[1]-Stroten

[2]-Roberte

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه