دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نتایج پژوهش های لینگ و دیگران (2006)نشان می دهد ارتباط مستقیمی بین انگیزش و موفقیت و مدیریت زمان هست.شیفر (2007)در پژوهش خود نشان داد که این افراد با انگیزش هستند که مهارت های مدیریت زمان را مد نظر قرار می دهند .ریچاردز معتقد می باشد نکات اصلی در مدیریت زمان می تواند به دانشجویان کمک نماید تا برنامه ریزی خود را با بهترین روش سازمان دهی کنند همچنین به نظر او دانشجویان بایستی مهارت های مدیریت زمان را در همه جوانب زندگی تمرین نمایند و اولویت بندی فعالیت های مطالعاتی روزانه برای پیشرفت آن ها بسیار مهم می باشد.(شیفر ،2007 به نقل از سلیمی 1387).

عملکرد تحصیلی و تعریف آن

مدیریت زمان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر کیفیت فعالیت ها و عملکرد تحصیلی شناخته شده که در این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفته می باشد.

عملکرد تحصیلی عبارت می باشد از « معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که معمولاً آزمایش ها یا نشانه هایی را یا هر دو ، که معلمان یا دانش آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شود.»

اصطلاح عملکرد تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد.

در اظهار عملکرد تحصیلی می گویند: « این اصطلاح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درس مانند حساب، هندسه و علوم و …. سنجیده می شود، اشاره می کند.»

پس با در نظر داشتن تعاریف فوق می توان گفت که عملکرد تحصیلی، اصطلاحی می باشد که به مقدار یادگیری و معلومات به دست آمده در فرایند یاددهی که توسط آزمون های عملکرد تحصیلی مورد سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره دارد و نهایتاً براساس میزان پیشرفت حاصل شده می توان به قضاوت و تصمیم گیری پرداخت.

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی :

بدون تردید، عملکرد و پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی از اهمیت والایی برخوردار می باشد، پژوهشگران آموزشی و روانشناسی کوشش کرده اند، تا عواملی که عملکرد یادگیرندگان را بهبود و ارتقا می دهند، شناسایی نمایند که در این میان موهن و گولاتی(1986) مطالعه ای فراتحلیلی بر تعیین کنندگان پیشرفت تحصیلی انجام داده اند و عوامل زیر را در پیشرفت تحصیلی موثر 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه