عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

جرم انگاری[1]

جرم انگاری دربرخی از فرهنگ های حقوقی,اعلان مجرمانه بودن عملی می باشد که تا پیش ازاین وصف مجرمانه نداشته می باشد.

از طرف دیگر از دیدگاه جرم شناسی، جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی فعل  ویا ترک فعل، فرایندی می باشد که بوسیله آن رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شدند.تعریف دیگری را نیز می توان دراین زمینه ذکر نمود که علاوه بر تعریف جرم انگاری به عوامل تاثیر گذار برآن نیز اشاره ای دارد.

دراین دیدگاه جرم انگاری فرایندی گزینشی می باشد که به موجب آن قانونگذار بادر نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی ویا ضرورت های دیگر برپایه مبنای نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع و یا الزام آور می کند و برای حمایت ازآن ضمانت اجرای کیفری قرار می دهد. تاکید تعاریف فوق برگزینشی و فرآیند بودن جرم انگاری از وجود مسئله ای پر اهمیت دلالت دارد که قانونگذار بایستی در هنگام تصمیم گیری دراین زمینه به آن توجه نماید.

از مهمترین نکات موجود دراین زمینه آن می باشد که قانونگذار بایستی در مورد اعمالی اعلان جرم نماید که بعداز تصویب، مورد پذیرش همگان قرار گیرد و مجریان قانون نیز نسبت به اجرای آن قانون اقناع وجدانی شوند. عدم در نظر داشتن این نکته در فرآیند جرم انگاری مارا به تصدیق گفتار کسانی وا می دارد که به موسع بودن تعریف قانونی جرم اعتقاد دارند.[2]

زیرا در تعریف قانونی، جرم، همان فعل و ترک فعلی می باشد که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد واین تعریف از آنجا که شامل اعمالی نیز می شود که در واقع ضد هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نبوده اند می تواند دیدگاه های متفاوت موجود در مورد جرم واقعی و جرم از دیدگاه قانون را تشریح نماید. با تأکید بر تعریف جرم می باشد که بعضی از کارشناسان رادیکال جرم را شامل رفتاری دانسته اند که صاحبان قدرت دریک جامعه نظام یافته سیاسی آن را به وجود آورده اند.[3]

از آن چیز که اظهار شد معلوم می شود که فرآیند جرم انگاری همواره متاثر از عوامل مختلفی همچون مبانی نظری مورد قبول حکومت و ملاحظات سیاسی  وعقیدتی حاکم بر جامعه می باشد.وجود چنین عواملی مانع از آن نیست که جرم انگاری متاثر از منابع فرا ملی نیز قرار گیرد.در نظر داشتن این نکته مارا به بحث مهم دیگری به نام مراحل داخلی و خارجی جرم انگاری رهنمون می سازد که در حقوق کیفری جدید از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد[4].

3- سیاست کیفری

سیاست کیفری(Polities Penal)ترکیب اضافی آشنایی می باشد که از معنای لغوی واژه((سیاست)) و ((کیفر)) دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتا کیفری و سزا دهنده ای می باشد که درجهت پیشگیری و سرکوبی((جرم)) دریک جامعه اتخاذ گردیده وبه اجرا گذاشته می شود.[5]

سیاست کیفری از دیرباز همیشه برپایه ی سرکوبی قرار داشته و جز اجرای مجازات تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف های دیگری را تعقیب نمی کرده می باشد.سیاست کیفری اتخاذ راه و روش هایی برای مبارزه با بزهکاری از طریق کیفر می باشد.

گفتار دوم: تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها

 دراین گفتار دو موضوع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که در قسمت اول به معیارها و در قسمت دوم به مدل انتخابی ایران و فرانسه اشاره شده می باشد.

1ـ معیارها

قانون گذاران و محاکم وسیله مناسبی را برای فرق جرائم((جاسوسی))و((خیانت به کشور)) مشخص نکرده اندو از زمان های دور تفصیل و جدایی این جرائم به طور قاطع صورت نگرفته می باشد وگاهی اقدام واحد هم جاسوسی وهم خیانت محسوب می شود و حقوقدانان کوشش وتلاش وافری جهت جداسازی این دوجرم انجام داده اند و مقیاس هایی رانیز ارائه نموده اند.

اکثر حقوق دانان می گویند اگر جانی,عشق واخلاص و درست کاری و امانت داری در مقابل خویش را ناوجود انگاشت و پیمان وفاداری به کشور را نقض نمود، اقدام او هرچه باشد خیانت محسوب می شود ودر صورتی که این اقدام را شخص اجنبی مرتکب شود جاسوسی خواهد بود وجمع زیادی بین جاسوسی و خیانت به کشور به یکی از طرق ذیل تفصیل داده اند:

  • در بعضی از موارد از جهت موضوع می توان این دو را متمایز نمود.
  • از طریق مجازات های متفاوتی که اعمال می شود می توان آن دو را ازهم تفکیک نمود.
  • از طریق صفت سیاسی بودن می توان قائل به فرق شد.

لیکن در فقه جزائی و تحلیل حقوقی معیارهای قابل توجه و ارزشمندی ارائه شده می باشد که تحت سه عنوان ذیل، تجزیه و تحلیل می شود:

[1]. Criminolisation

[2]. عزت عبدالفتاح، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام می باشد؟، ترجمه ی اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی وقضایی دادگستری، شماره 41، 138، ص141.

[3] . علی حسین نجفی ابرندآبادی، جامعه شناسی جنابی، تقریرات دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، رزیتا دارویی، دانشگاه تهران، نیم سال نخست74-75، ص19.

[4] . سید محمود مجیدی، جرییم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1386، ص 38.

[5]. سیدمحمد حسینی، سیاست جنایی دراسلام وجمهوری اسلامی ایران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383، ص13.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام می باشد؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با فرمت ورد