دسته‌بندی نوسان‌سازها این آگاهی را به طراح می­دهد که با در نظر داشتن مشخصات مطلوب آن بتوان مکان نوسان‌ساز را در دسته بندی پیدا نمود. نوسان‌سازها را می­توان از جنبه­های مختلف دسته­بندی نمود. به عنوان مثال این دسته­بندی می­تواند بر اساس یکی از مشخصه­های اساسی مانند فرکانس نوسان، مصرف توان و عملکرد فرکانسی و یا بر اساس عملکرد نوسان‌ساز مانند شکل موج خروجی باشد. در ادامه دو نمونه از تقسیم­یندی­ نوسان‌ساز­ها نشان داده شده می باشد.

  • میرا شدن پاسخ ضربه شبکه RLC و جبران آن با اضافه کردن مقاومت منفی

در یک تقسیم­بندی نوسان‌سازها را بر اساس نوع تشدیدگر و نوع شکل موج خروجی آن تقسیم­بندی می­کنند [4]. در این تقسیم­بندی شکل موج نوسان‌سازهای بنا­شده بر اساس تشدیدگرها سینوسی می باشد در حالیکه خروجی نوسان‌سازهایی که بر اساس غیر تشدیدگر بنا شده­اند، می­توانند خروجی­هایی به فرم مربعی و مثلثی و غیره داشته باشند. شکل (2-4).

 

  • دسته بندی نوسان‌سازها

در تقسیم بندی دیگر آغاز نوسان‌سازها به دو نوع کلی “زمان گسسته” و “زمان پیوسته” تقسیم شده­اند. سپس بصورت نشان داده شده در شکل (2-5) نوسان‌سازهای مختلف را با در نظر داشتن ویژگی­هایشان در این تقسیم بندی جای گرفته­اند[5]. در ادامه بعضی از نوسان‌سازهای نام برده شده در شکل­های (4-2) و (5-2) به گونه اختصار تعریف شده­اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-پایان نامه
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده