دانلود پایان نامه :طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

نوسان‌ساز شیفت فاز مداری می باشد شامل یک المان تقویت کننده منفی همانند ترانزیستور یا آپ امپ که توسط یک شبکه فیلتری تشکیل شده از مقاومت و خازن به ورودی فیدبک شده می باشد. شبکه­ی فیدبک فاز خروجی تقویت کننده را در فرکانس نوسان 180 درجه شیفت داده تا فیدبک مثبت حاصل گردد. یک راه معمول دست­یابی به این شیفت فاز بهره گیری از سه طبقه RC کسکود شده می باشد که هر کدام 60 درجه شیفت فاز ایجاد کنند. در شکل (2-6) یک نمونه از نوسان‌ساز شیفت فاز با شبکه­ی فیدبک RC نشان داده شده می باشد. نوسان‌ساز شیفت فاز در فرکانس­های پایین، اغلب در محدوده فرکانس صوتی بهره گیری می­شوند.

 

نوسان‌ساز شیفت فاز

  • نوسان‌سازهای Relaxation

نوسان‌سازی می باشد که رفتار یک سیستم فیزیکی در حال برگشت به حالت تعادل خود را نشان می­دهد. به بیانی دیگر هر بار که سیستم به حالت تعادل خود نزدیک می­گردد، مجددا عاملی عامل تحریک آن را فراهم می­کند و این رفتار متناوبا تکرار می­گردد. فرکانس نوسان این نوسان‌سازها نیز با مدت زمانی که نوسان‌ساز تحریک می­گردد تا به حالت تعادل خود برسد، تعیین می­گردد. یک نمونه از این نوسان‌سازها می­توان به مولتی ویبراتوهای ­آستابل تصریح نمود که با شارژ و دشارژ خازنی و به قطع و اشباع رسیدن ترانزیستورها نوسان ایجاد می­گردد. شکل (2-7) مدار یک مولتی ویبراتور ­آستابل را نشان می­دهد. این نوسان‌ساز دو حالت پایدار دارد و خروجی آن به صورت متناوب و با تحریک خارجی بین دو حالت پایدار تغییر می­کند. فرکانس این تغییر توسط عناصر زمانی مدار که غالبا عناصر R و C می­باشند تعیین می­گردد. به زبان ساده­ سیگنال خروجی یک مولتی ویبراتور ­آستابل یک سیگنال مربعی می باشد که فرکانس آن به عناصر مدار وابسته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد