نوسان‌ساز شیفت فاز مداری می باشد شامل یک المان تقویت کننده منفی همانند ترانزیستور یا آپ امپ که توسط یک شبکه فیلتری تشکیل شده از مقاومت و خازن به ورودی فیدبک شده می باشد. شبکه­ی فیدبک فاز خروجی تقویت کننده را در فرکانس نوسان 180 درجه شیفت داده تا فیدبک مثبت حاصل گردد. یک راه معمول دست­یابی به این شیفت فاز بهره گیری از سه طبقه RC کسکود شده می باشد که هر کدام 60 درجه شیفت فاز ایجاد کنند. در شکل (2-6) یک نمونه از نوسان‌ساز شیفت فاز با شبکه­ی فیدبک RC نشان داده شده می باشد. نوسان‌ساز شیفت فاز در فرکانس­های پایین، اغلب در محدوده فرکانس صوتی بهره گیری می­شوند.

 

نوسان‌ساز شیفت فاز

  • نوسان‌سازهای Relaxation

نوسان‌سازی می باشد که رفتار یک سیستم فیزیکی در حال برگشت به حالت تعادل خود را نشان می­دهد. به بیانی دیگر هر بار که سیستم به حالت تعادل خود نزدیک می­گردد، مجددا عاملی عامل تحریک آن را فراهم می­کند و این رفتار متناوبا تکرار می­گردد. فرکانس نوسان این نوسان‌سازها نیز با مدت زمانی که نوسان‌ساز تحریک می­گردد تا به حالت تعادل خود برسد، تعیین می­گردد. یک نمونه از این نوسان‌سازها می­توان به مولتی ویبراتوهای ­آستابل تصریح نمود که با شارژ و دشارژ خازنی و به قطع و اشباع رسیدن ترانزیستورها نوسان ایجاد می­گردد. شکل (2-7) مدار یک مولتی ویبراتور ­آستابل را نشان می­دهد. این نوسان‌ساز دو حالت پایدار دارد و خروجی آن به صورت متناوب و با تحریک خارجی بین دو حالت پایدار تغییر می­کند. فرکانس این تغییر توسط عناصر زمانی مدار که غالبا عناصر R و C می­باشند تعیین می­گردد. به زبان ساده­ سیگنال خروجی یک مولتی ویبراتور ­آستابل یک سیگنال مربعی می باشد که فرکانس آن به عناصر مدار وابسته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع روش های قابل استفاده در دوربین متحرک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد