دانلود پایان نامه شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

آنتن های میکرواستریپ  به دلیل وزن کم،انعطاف پذیری مناسب و هزینه ساخت کم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. مشخصه تشعشعی این آنتن از اواسط دهه 1950 تعیین شده می باشد. در اوائل دهه 1970 برای نخستین بار در موشک بهره گیری گردید. به عنوان یکی از آنتن های پرکاربرد در محدوده فرکانس مایکروویو و معمولا در بازه موج میلی متری بهره گیری می شوند، علت این امر این می باشد که در فرکانس های کمتر از 1GHz، اندازه آنتن میکرواستریپ بیشتر از آنتن های سیمی می باشد در نتیجه این آنتن کمتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.

ساختار کلی آنتن میکرواستریپ مستطیلی به این شکل می باشد که یک پچ تشعشع کننده مستطیلی در یک طرف زیر لایه دی الکتریک قرار دارد، سطح دیگر زیر لایه بر روی صفحه زمین قرار می گیرد. شمای کلی این آنتن در شکل 2-1 نشان داده شده می باشد. پچ معمولا از یک ماده هادی مانند مس یا طلا ساخته می گردد و می تواند اشکال مختلف دیگری داشته باشد.

جهت سادگی تحلیل و محاسبه عملکرد ، شکل پچ را عموما مربع، مستطیل، دایره و بیضی یا سایر اشکال رایج به صورت شکل 2-2 انتخاب می کنند. برای یک پچ مستطیلی، طول پچ L را معمولا L<0/5 >  3333/0در نظر می گیرند. که در آن طول موج فضای آزاد می باشد. ضخامت پچ  tرا معمولا بسیار باریک در نظر می گیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد